Nylands arbets- och näringsbyrå, Ekenäs, Raseborg

Adress:
Ystadsgatan 3, 10600, Ekenäs, Raseborg

Öppet:
Måndagar och torsdagar kl. 9–12 och kl. 13–16

På grund av coronasituationen kan du besöka våra kundutrymmen 30.11.2020–16.5.2021 endast om du inte kan anmäla dig som arbetssökande på nätet och behöver hjälp med att fylla i pappersblanketten för anmälan, eller om du vill lämna in dokument. Läs mera:

Vi begränsar antalet personer som får komma in. Självbetjäningsdatorerna är inte i bruk.

Vänligen beakta att kundmöten med tidsbokning ordnas endast per telefon. Infotillställningar och rekryteringsevenemang fortsätter på nätet tills 16.5.2021.

Avvikande öppettider:

Telefonservice

Personkunder, riksomfattande telefonservice:
tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)

Arbetsgivar- och företagskunder, Nylands TE-byrås telefonservice:
tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)

E-post:
kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Obs! Personlig mottagning endast med tidsbeställning för kunder som är registrerade som arbetssökande vid Nylands TE-byrå. Du kan beställa tid genom att kontakta din ansvariga sakkunniga eller genom att skicka e-post till kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi. Nätrådgivarna betjänar utan tidsbeställning under verksamhetsställets öppettider.