Aktuellt

null Info työllisyyspoliittisten avustusten hankehausta 25.9.2015 klo 9 - 12

Infotilaisuus työllisyyspoliittisten avustusten hankehausta

25.9.2015 klo 9 - 12

Satakunnan ELY-keskus (ELY-areena, 6.krs)
Valtakatu 12 B, Pori

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 23.9. mennessä marjut.salminen@te-toimisto.fi

Työllisyyspoliittista avustusta myönnetään toimintaan, jolla edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä parantamalla heidän yleisiä työmarkkinavalmiuksiaan, ammattitaitoaan ja osaamistaan. Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Tämän lisäksi avustusta voidaan joissain tilanteissa myöntää sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen. Toiminnassa tulee aina olla mukana työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä.

Avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston lakiin ja asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkenoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hallinnointi on 1.6.2015 alkaen siirtynyt Satakunnan ELY-keskuksesta Satakunnan TE-toimistoon ja uusista hankkeista päätetään vuoden 2015 loppuun mennessä.

Työllisyyspoliittisiin avustuksiin on Satakunnassa viime vuosina myönnetty valtiontukea vuositasolla yli 2 miljoonaa euroa n. 20 hankkeelle (sis. Kuntakokeilu n. 800 000 € vuoden -15 loppuun). Vuonna 2016 valtiontuki työllisyyspoliittisille hankkeille on huomattavasti pienempi, koska Kuntakokeilu päättyy ja käytettävissä olevat työllisyyden hoidon määrärahat vähenevät.

TE-toimiston järjestämässä infotilaisuudessa kerromme mm. millaisille kohderyhmille hankkeita suunnataan ja millaisia sisältöjä niiltä toivotaan. Myös hankkeiden tavoitteita määritellään. Hankehaku käynnistyy mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Haulle varataan aikaa n. 1.5 kk. TE-toimisto toimii hankkeiden osalta nyt päätöksentekijänä, kun aiemmin toimimme puoltajana. Turvataksemme tasapuolisen valmistelun ja päätöksenteon, emme varaa avustuksen hakijoille neuvottelumahdollisuutta hankkeiden valmisteluvaiheen aikana. Siksi mahdollisten hakijoiden on syytä osallistua infotilaisuuteen. Mahdollisiin teknisiin kysymyksiin vastaa työllisyyspoliittisten hankkeiden esittelijä, joka on valittu infotilaisuuteen mennessä.