Ohjeita, kun haluat palkata ulkomaalaisen työntekijän

Kuka tarvitsee työluvan?

Ulkomaalainen tarvitsee pääsääntöisesti työluvan eli työntekijän oleskeluluvan, jotta hän voi työskennellä Suomessa. Poikkeuksia ovat EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset, jotka eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa.  Huomaathan, että jonkin edellä mainitun maan myöntämä työntekijän oleskelulupa tai muu oleskelulupa ei oikeuta Suomessa työskentelyyn vaan näiden henkilöiden tulee hakea työntekijän oleskelulupaa Suomesta.

Ulkomaalaisen työnteko Suomessa on tietyissä tilanteissa mahdollista myös tavallisen oleskeluluvan, viisumin tai viisumivapauden nojalla. Näistä tilanteista on säädetty ulkomaalaislaissa.

Mikäli haluat varmistaa tarvitaanko tilanteessasi oleskelulupaa tai millainen oleskelulupa tilanteessasi tulee kysymykseen, olethan yhteydessä Maahanmuuttovirastoon.

Työnantajan ja toimeksiantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisessa

Työnantajan ja toimeksiantajan on oltava varmoja siitä, ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittu työntekijän oleskelulupa tai muun oleskeluluvan perusteella annettu työnteko-oikeus. Työantajan on varmistuttava myös siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oleskeluluvassa myönnetty työnteko-oikeus alalle, jolla hän tulisi työskentelemään. Tämä koskee sekä palvelukseen tulevia että palveluksessa olevia työntekijöitä. Mikäli vaadittua työntekijän oleskelulupaa tai muun luvan perusteella annettua työnteko-oikeutta ei ole tai työnteko-oikeus ei ole alalla, jolla työntekijä tulisi työskentelemään on haettava ensin työntekijän oleskelulupaa. Lisätietoja hakuprosessista löydät täältä.

Jos työnantaja ottaa palvelukseensa ulkomaalaisen työntekijän, työnantajan tulee viipymättä toimittaa TE-toimistolle selvitys ulkomaalaisen työsuhteen ehdoista.

Työnantajan tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon

1) työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus, että työehdot ovat voimassa olevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset (TEM054-liitelomake)

2) kopio työntekijän passista tai oleskelulupakortista.

Lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sekä luottamus- ja työsuojeluvaltuutetuille ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus. Selvitystä ja ilmoituksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä silloin, kun palvelukseen otettava ulkomaalainen on EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen tai jonkin edellä mainitun kansallisuuden edustajan perheenjäsen.

Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot kaikista palveluksessaan olevista ulkomaalaisista (myös EU-kansalaisista) ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tähän tarkoitukseen voi käyttää esimerkiksi lomaketta, joka löytyy Aluehallintoviraston työsuojelun verkkosivuilta. Lomakkeen löydät myös hyödyllisiä linkkejä sivuston kautta täältä. Työnantajan on säilytettävä nämä tiedot neljä vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä.

Toimeksiantajaa koskee myös tilaajavastuulaki sekä koti- että ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa.

Uppdaterad: 21.11.2022