Työluvat - hyödyllisiä linkkejä

» Maahanmuuttovirasto - Työntekijän oleskelulupa

» Maahanmuuttovirasto - Työnantajan rooli työlupaprosessissa

» Maahanmuuttovirasto - Työnantajan velvollisuudet

» Lomake TEM054

» Enter Finland Hakemuksen voi myös laittaa vireille Enter Finlandin kautta, ja hakemuksen tilaa voi seurata kyseisessä palvelussa. Hakijan on kuitenkin käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tunnustautumassa. Työnantaja voi seurata Enter Finlandissa esimerkiksi työntekijän oleskelulupahakemuksen tilaa, lähettää asiakirjoja ja maksaa käsittelymaksun työntekijän puolesta.

Muualla verkossa:

» Ulkomaalaislaki (Finlex)

» Laki lähetetyistä työntekijöistä (Finlex)

» Tilaajavastuulaki (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) (Finlex)

» Valtioneuvoston päätös ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista 11.10.2012 (pdf)

» Uudenmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskeva alueellinen linjaus (pdf)

» Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue (Tietoa työnantajan velvollisuuksista)

» Työsuojelun lomakkeita

» Työsuojelu