Arbetstillståndstjänster

Nylands TE-byrå behandlar arbetstillståndsärenden (TTOL) i Nyland.

Bekanta dig med Nylands NTM-centrals riktlinjer för anlitande av utländsk arbetskraft:

Information om hur coronaepidemin påverkar arbetstillståndsärenden:

Privata hushåll som arbetsgivare

Privata hushåll kan vara arbetsgivare också för utländska arbetstagare. Bekanta dig med Nylands TE-byrås och Regionförvaltningsverkets anvisning för privata hushåll som arbetsgivare:

Handläggningsläget

I nuläget handlägger vi ansökningar som kommit in i augusti 2021.

Kontaktuppgifter

Nylands arbets- och näringsbyrå
Arbetstillståndsärenden
Anttigatan 1, 2 vån., 00100 Helsingfors
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi 

Telefonservice:
Nylands TE-byrå, arbetstillståndsärenden
0295 040 019 (mån-fre kl. 9–11)

Obs! Telefonservicen och kundservicen på Anttigatan är stängda den 15 oktober på grund av personalutveckling.

Ha gärna ditt kundnummer till hand.

Personlig service för arbetsgivare

Från och med den 1 oktober betjänar vi arbetsgivarkunder utan tidsbokning på kontoret i Helsingfors centrum (Anttigatan 1, 00100 Helsingfors) vardagar kl. 9–16. Vi betjänar personkunder endast med tidsbokning. Boka tid: tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi eller tfn 0295 040 019 (mån-fre kl. 9–11).