Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning.

Du kan bekanta dig med sysselsättningstjänterna i ditt närområde på kommunernas egna webbsidor. På denna sida samlar vi information om de tjänster som kommunerna erbjuder. Listan uppdateras regelbundet:

Esbo

Esbos servicetorg för sysselsättning

Esbos sysselsättningstjänster

Navigatorn Esbo för under 30-åringar

Esbos kunskapscentrum för invandrare (på finska)

Korko-service för högutbildade (på finska)

Hangö

Sysselsättningstjänster

Arbetsgivartjänster

Navigatorn

Ungdomsverkstaden Via

Helsingfors

Helsingfors servicetorg för sysselsättning

Navigatorn Helsingfors för under 30-åringar

Helsingfors kunskapscentrum för invandrare (på finska)

Helsingfors stads sysselsättningstjänster

Hyvinge

Sysselsättningstjänster (på finska)

Tjänster för arbetsgivare (på finska)

Mellersta Nylands sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) (på finska)

Tjänster för invandrare (på finska)

Navigatorn

Kervo

Navigatorn Kervo för under 30-åringar (på finska)

Sysselsättningstjänster (på finska)

Träskända

Träskända stads tjänster (på finska)

Tusby

Sysselsättningstjänster (på finska)

Navigatorn (på finska)

Vanda

Vandas servicetorg för sysselsättning (på finska)

Navigatorn Vanda för under 30-åringar

Vandas kunskapscentrum för invandrare (på finska)

Korko-service för högutbildade (på finska)

Tjänster inom sysselsättningspolitiska projekt

Aktörer inom tredje sektorn (föreningar, organisationer och stiftelser) och en del av områdets kommuner erbjuder verksamhet som stöder färdigheter i arbetssökning för dom som har varit arbetslösa i minst 12 månader.

Läs mera om tjänsterna.

Kunskapscenters tjänster för arbetslösa invandrare

Tjänsterna vid Vandas, Omnias och Stadis kunskapscenter är riktade till arbetslösa invandrare. Kunskapscentrens verksamhet fortsätter också under coronasituationen. Läs mera om tjänsterna (på finska).

 

 

E-
tjänster