Kommunala tjänster

Förutom TE-byrån ordnar också Nylands kommuner tjänster som stöder sysselsättning och utbildning.

Du kan bekanta dig med sysselsättningstjänterna i ditt närområde på kommunernas egna webbsidor. På denna sida samlar vi information om de tjänster som kommunerna erbjuder. Listan uppdateras regelbundet:

Esbo

Hangö

Helsingfors

Hyvinge

Kervo

Träskända

Tusby

Vanda

Tjänster inom sysselsättningspolitiska projekt

Aktörer inom tredje sektorn (föreningar, organisationer och stiftelser) och en del av områdets kommuner erbjuder verksamhet som stöder färdigheter i arbetssökning för dom som har varit arbetslösa i minst 12 månader.

Kunskapscentrens tjänster för arbetslösa invandrare

Tjänsterna vid Vandas, Omnias och Stadis kunskapscenter är riktade till arbetslösa invandrare. Kunskapscentrens verksamhet fortsätter också under coronasituationen:

SIMHE-vägledning och rådgivning till högutbildade invandrare

Individuell vägledning till invandrare som har avlagt en högskoleexamen utomlands för att hitta lämpliga karriär- och utbildningsmöjligheter i Finland. SIMHE-vägledningen är tillgänglig för alla högutbildade invandrare som bor i Nyland.

Tjänsten förverkligas av yrkeshögskolan Metropolia.

Uppdaterad: 21.11.2022