Tjänsten Startti Plus 2.0 boostar ditt företags försäljning och marknadsföring!

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder nya startpengstagare den avgiftsfria experttjänsten Startti Plus 2.0. Syftet med tjänsten är att ge företagaren goda förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt samt att stödja utvecklingen av företagarens markandsföringskompetens.

Startti Plus 2.0 broschyr (pdf)

I bastjänsten får företagaren sparringhjälp för att effektivera försäljningen och utveckla sin marknadsföringskompetens. Dessutom upprättar konsulten en utvecklingsplan åt företagaren. Planen fokuserar på att främja försäljningen och marknadsföringen.

Tjänsten är en fortsättning på den Startti Plus-tjänst som inleddes 2017 och fick mycket god respons från kunderna. Tjänsten har utvecklats så att företagaren nu efter bastjänsten kan utnyttja hela fyra avgiftsfria tilläggsträffar under ett halvår. Under träffarna fördjupas företagarens sälj- och marknadsföringskompetens, och hon eller han kan få stöd för genomförandet av utvecklingsplanen.

Tjänsten produceras av åtta samarbetspartner till arbets- och näringsbyrån i Nyland. Företagare som beviljats startpeng kan välja den de helst vill av dessa. Via länkarna nere på sidan kan du läsa mer om samarbetspartnerna.

Man blir Startti Plus-kund genom att först ansöka om startpeng vid Nylands arbets- och näringsbyrå. Efter att startpengen beviljats instruerar arbets- och näringsbyråns sakkunniga inom servicen för blivande företagare företagaren att välja serviceproducent med det elektroniska anmälningsformuläret.  Därefter kontaktar serviceproducenten företagaren och avtalar en tidpunkt för att inleda tjänsten.

Mer information om hur man ansöker om deltagande i Startti Plus-tjänsten får du per e-post hos Nylands arbets- och näringsbyrå starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Samarbetspartnerna: Accelerando Oy, Arvoverkko Oy, Amiedu, Cimson Koulutuspalvelut Oy, Hyria Business Institute, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Pro Growth Consulting Oy 

NewCo Helsinki | Keuke | Novago | YritysEspoo | YritysVantaa | YritysVoimala Oy | Posintra

Det här kan du anmälä till Startti Plus 2.0!

 

E-
tjänster