Startpeng i Nyland

Börja med att bekanta dig med broschyren om företagsamhet och startpeng. I den finns instruktioner bland annat om hur du ansöker om startpeng.

Att sköta startpengsärenden

Vi betjänar våra kunder i första hand per telefon och e-post. Om du är kund hos Nylands TE-byrå, kan du skicka frågor om att ansöka om stödet eller en kontaktbegäran per e-post till adressen: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi. Vid behov kan du också lämna en kontaktbegäran till vår sakkunnig i service för blivande företagare per telefon på numret 0295 040 002 (mån–fre kl. 9.00–16.15).

Om du är kund hos kommunförsöken med sysselsättning, kan du skicka frågor eller kontaktbegäran till din egen hemkommun:

Esbo: starttiraha@espoo.fi
Hangö: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Helsingfors: starttiraha@hel.fi  
Kervo: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi
Borgå: starttiraha@porvoo.fi
Raseborg: startpeng.raseborghango@raseborg.fi
Vanda: starttiraha.vantaa-kerava@vantaa.fi 

När du har fått ett jakande beslut om starpeng, kan du skicka frågor om utbetalning av stödet per e-post till UF-centret: startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi.