Företagstjänster i Nyland

Att sköta ärenden under coronasituationen

Du hittar information om omställningar i företag under coronasituationen på TE-tjänsternas riksomfattande sidor.

Inom Nylands område skickas förhandlingsförslag till samarbetsförhandlingar och information om permitteringar till adressen muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi.

Bekanta dig också med våra lokala anvisningar för arbetsgivare:
Anvisningar till företagare för omställningssituationer

Sakkunniga vid Nylands arbets- och näringsbyrås företagstjänster hjälper företag, arbetsgivare och blivande företagare.

Elektroniska tjänster kan användas på egen hand i tjänsten E-tjänster för arbetsgivare. Företag och arbetsgivare får också råd och hjälp av FöretagsFinlands riksomfattande telefontjänst på numret 0295 020 501 (kl. 9.00-16.15).

Nylands arbets- och näringsbyrås tjänster för företag och arbetsgivare

Behöver du hjälp med rekrytering?
» Rekryteringstjänster (på finska)

Är du intresserad av att rekrytera arbetskraft från EU eller EES-området?
» EURES (på finska)

Ska du rekrytera en arbetstagare från utlandet som behöver arbetstillstånd?
» Arbetstillståndsärenden

Ämnar du starta eget eller är du intresserad av startpeng?
» Service för blivande företagare

Kommer det att ske samarbetsförhandlingar, uppsägningar eller permitteringar i din organisation?
» Omställningsskydd

Vill du veta mer om alterneringsledighet?
» Alterneringsledighet

Behöver ditt företag stöd för att utvecklas?
» Utvecklingstjänster (på finska)

Du kan kontakta företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå per e-post. Adresserna finns på undersidorna för respektive tjänst.

Är det dags att ansöka om betalning av stöd som arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen har beviljat? Ta kontakt:

  • startpeng: startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • lönesubvention: lonesubvention.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • övriga betalningar: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar per telefon vardagar kl. 9.00–16.15 på numret 0295 040 002. Du kan också be oss kontakta dig genom att lämna ett meddelande via Mina e-tjänster.

E-
tjänster

 

   Arbetsgivare: Sysselsätt med löbesubvention