Karriärvägen-coachning på lätt finska

Coachingarna utförs i september på nätet. Från och med början av oktober ordnas coachningarna som närvaro grupper. Senare ordnas coachningen i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Du får information om arbetsplatser och skolor. Coachen talar lätt finska. Coachen hjälper dig fundera hurdant jobb du vill göra och vad du är bra på. Du lär dig hur du kan söka jobb eller studera.

Först är coachning i grupp. Den tar 25 dagar, mån–fre ungefär kl. 9–15. Sedan fortsätter coachningen i cirka tre månader. Du får handledning av coachen ungefär tre timmar i månaden. Utöver coachen får du hjälp av en rekryterings- och utbildningsexpert samt en lärare i finska.

Efter coachningen

  • vet du vilket jobb du kan söka
  • kan du göra en bra ansökan till en arbetsplats på finska
  • vet du vilken utbildning du behöver och hur du kan söka till en utbildning
  • kan du använda en dator i elektronisk jobbsökning.

Coachningen är kostnadsfri. Under den kan det vara möjligt att få arbetslöshetsförmån.

Coachningen kan passa dig till exempel efter en utbildning i finska, om dina språkkunskaper ligger minst på nivå A2.2. Du förstår långsamt talad finska och kan skriva lätt finska.

Coachningen produceras av en serviceproducent som TE-byrån samarbetar med. Bakom denna länk hittar du information om Karriärvägen-coachningen på lätt finska:

Tidtabellen för coachningarna finns i pdf-dokumentet på finska, svenska och engelska:

Blev du intresserad av den här coachningen? Fyll i blanketten eller ta kontakt via Mina e-tjänster: