Liikkeessä! – tjänsten

Önskar du att du hade en egen coach, som kunde lära känna dig personligt och hjälpa dig att finna jobb?

Ifall du känner att du behöver speciellt stöd med att finna jobb eller är över 25 år och på väg direkt in på arbetsmarknaden, erbjuder vi dig möjligheten att delta i en ny arbetsfrämjande tjänst.
Tjänsten verkställs av tre privata tjänsteproducenter, var av du själv kan välja den mest lämpade för dig. Tjänsteproducenterna ger dig personligt stöd och målet är att finna jobb.

Du kan använda de privata tjänsterna högst under sex månaders tid. Under tjänstens tid är du fortsättningsvis kund hos TE-byrån. Vi erbjuder dig arbetsplatser och sköter myndighetsuppgifter, så som utkomstskyddsutlåtanden och myndighetsbeslut. Privata tjänsteproducenten å sin sida väljer ut de effektivaste medlen för att främja din sysselsättning.

Bekanta dig med tjänsteproducenterna och välj din egen.

Tilläggsinformation om tjänsteproducenterna får du via deras presentationsvideor och broschyrer och genom att modigt ta kontakt med dem.

Anmälan till tjänsten har stängt 15.6.2018.


Arffman Consulting Oy

Springhouse Oy

Valmennuskeskus Public