Servicemanagertjänst

I Egentliga Finland startade 1.9.2019 en ny service kallad Servicemanagertjänst. Genom tjänsten får arbetssökanden personligt stöd med syftet att förbättra sina förutsättningar för sysselsättning på arbetsmarknaden.

Stödet innebär regelbundna möten med en personlig servicemanager som vägleder kunden till sysselsättningsfrämjande service och stöder samtidigt kunden medan kunden deltar i olika tjänster. Under Servicemanagertjänstens gång kan kunden delta i tjänster som erbjuds av kommunerna, FPA eller TE-byråerna.

Man kan bli kund vid Servicemanagertjänsten antingen via TE-byrån, FPA eller via den egna kommunens social- hälso- och sysselsättningsservice.

Tjänsten passar dig som uppfyller samtliga av följande förutsättningar

  • Du har nedsatt arbetsförmåga, låg utbildningsnivå, du har genomfört anpassad yrkesutbildning, du har bristfälliga språkkunskaper som hindrar inträdet på arbetsmarknaden eller andra liknande utmaningar som utgör hinder för din sysselsättning.
  • För att bli sysselsatt behöver du sannolikt service från fler än en myndighet.
  • Du gynnas av ett intensivt och långvarigt stöd, oberoende av vilken myndighet som ger service.
  • Du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån.

Du kan själv välja serviceproducent av två eller tre alternativ beroende på din boningsort.

Serviceproducenter för Servicemanagertjänsen i Egentliga Finland

Marthorna i sydvästra Finland rf

Valbar på följande orter: S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Pemar, Pargas, Salo, Sagu, Somero, Åbo

Turun seudun TST ry

Valbar på följande orter: Aura, Koskis, Gustavs, Letala, Loimaa, Sankt Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis , Oripää, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Tövsala, Tarvasjoki, Nystad, Vemo

Cimson Koulutuspalvelut Oy

Valbar i Åbo

Valmennuskeskus Public

Valbar i hela Egentliga Finland

Anmälning till Servicemanagertjänsten

Skicka en kontaktbegäran i Mina E-tjänster eller skicka e-post till adressen registratur.egentligafinland@te-byran.fi. Rubricera ditt meddelande "Servicemanagertjänst".