Arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsbyråerna erbjuder ett brett sortiment olika tjänster som stöder arbetsökning och sysselsättning.

De aktuella nyheterna och händelserna hittar du på byråernas egna sidor.


Paikalliset TE-palvelut Lappland Norra Österbotten Kajanaland Österbotten Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Satakunta Birkaland Södra Savolax Sydöstra Finland Tavastland Nyland Egentliga Finland