Behandlingstiden för utlåtandena i sakkunnigbehandling är för tillfället 27 dagar. (situationen 3.12.2021)