Hankekriteerit vuodelle 2019

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019

Hankerahoituksen haku vuodelle 2019 on päättynyt

Maakuntauudistus siirtyi vuodella eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempi suunnitelma hankerahoituksen osalta, koskien vuotta 2019, on muuttunut.  TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta (typohanke-avustus) koko vuodeksi 2019.

Kuka voi hakea tukea?

Avustuksen saajana voi olla yhdistys/järjestö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Sitä ei voi myöntää yritykselle eikä yksityishenkilölle.

Miten tukea haetaan?

Tutustu hakukriteereihin. Täytä tämän sivun linkissä oleva Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta sekä hakemuksen liitteet 1-3. Liitteet ovat pakollisia. Täytä hakemus ja liitteet huolellisesti. Postitusosoite on hankekriteereissä. Hakemus on toimitettava kirjaamoon määräajan sisällä.

Mikä on hakemuksen käsittelyaika? Milloin saan päätöksen tuesta?

Koska hakemukset kulkevat maapostissa, odotetaan hakuajan jälkeen noin neljä päivää, että kaikki hakemukset ovat saapuneet. Sen jälkeen alkaa kokonaisuuden käsittely. Päätöksiä on odotettavissa marraskuun 2018 loppuun mennessä.

HANKEKRITEERIT VUODELLE 2019

Työllisyyspoliittinen avustus - hankekriteerit vuodelle 2019      

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksella edistetään TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Erityisesti avustus on tarkoitettu heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään kolmena vuotena samalle hankkeelle.

Sosiaalisten yritysten perustamiseen ja vakiinnuttamiseen ei myönnetä tukea.

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017)

Hakukriteereistä

Uusimaa myöntää tukea hankkeille, jotka kehittävät malleja TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi avoimille työmarkkinoille ja käyttävät opinnollistamista työnhakijoiden ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla yli vuoden työttömänä työnhakijoina olleet työnhakijat. Tilanteissa, joissa hanke työllistää palkkatuella työttömän, hankkeen tavoitteena tulee olla, että asiakkaalle saadaan uusi työpaikka avoimilta markkinoilta ennen palkkatukijakson päättymistä.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomioita hankkeen toimintaideaan, määrällisiin tavoitteisiin, hankehenkilöstön osaamiseen, opinnollistamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön yrityskentän kanssa, innovatiivisuuteen, asiakasmäärään suhteessa työntekijöihin sekä siihen, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Hankkeella on oltava riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, sillä typo-hankeavustus maksetaan 1-2 kuukautta takautuvasti.

Mikäli hankkeen vuosittainen asiakasmäärä on alle 60 henkilöä, avustusta ei myönnetä.

 

Rahoitusta myönnettiin vuodeksi 2019 seuraaville toimijoille:

1.   Apuomena ry - Taidolla töihin 2 (Lohja Vihti Karkkila Siuntio Inkoo Raasepori Hanko)

2.   Espoon Järjestöjen yhteisö ry – Avain työhön (Espoo, Kauniainen, Hki, Vantaa)

3.   Helsingin Kaupunki – Digirasti (Hki)

4.   Hgin ja Uudenmaan näkövammaiset ryKartalla (pk-seutu)

5.   Helsingin työkanava HeTY ry – Evästeitä (pk-seutu)

6.   Invalidisäätiö sr Live PalvelutFuture Pro  (Keski-Uusimaa ja pk-seutu)

7. Kris-Etelä-Suomi ryHeti töihin (pk-seutu)

8. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry - Rekryboosteri (Uusimaa)

9. Sotek-säätiö - Työn suuntaan (Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)

10. Suomen Kylätoiminta ry - Työtä kaikille – Jobb för alla (Uusimaa)

11. Suomen Punainen Risti - Konttityö (pk-seutu)

12. Työmajakka ry - Lautta työttömyydestä työhön (Kirkkonummi ja lähiseutu)

13. Vantaan kaupunki - Luotsi (Vantaa)

Hankkeiden sisältökuvaukset ja ohje asiakasohjaukseen ovat osoitteessa www.taidonpolku.fi

 

» Hankehaku vuodelle 2016

» Hankehaku vuodelle 2017

» Hankehaku vuodelle 2018

Päivitetty: 14.03.2023