Uudenmaan TE-toimiston työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2017

Uudenmaan TE-toimiston myöntämän työllisyyspoliittisen avustuksen haku vuodelle 2017 on päättynyt 9.9.2016.

Uudenmaan TE-toimiston alueen työllisyyspoliittiset avustushankkeet vuonna 2017

 1. Apuomena ry.- Taidolla töihin hanke
 2. Espoon järjestöjen yhteisö ry.- Sektori 3-hanke
 3. Espoon kaupunki – Työrasti-hanke
 4. Etelä-Suomen Klubitalo osaajat – sosiaalisen yrityksen perustamisen selvityshanke
 5. Hgin Diakonissalaitoksen säätiön koulutuspalvelut – Työpiiri hanke
 6. Hgin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry – Oikeisiin töihin-hanke
 7. Hgin kaupunki – Työrasti-hanke
 8. Hgin Työttömät He-TY ry. – Potkua kelkkaan-hanke
 9. Hyvinkään-Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiö – Alusta-hanke
 10. Invalidisäätiö Orton Pro –
 11. Koillis-Hgin Työ- ja toiminta, Ko-Ty ry. – Tukeva-hanke
 12. KRIS-Etelä-Suomi – MoveOn –hanke
 13. Loviisan kaupunki – Loviisan ja Lapinjärven työllisyyspalvelun kehittäminen
 14. Monik ry. – Urax-työhönvalmennus
 15. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry. – Työnhakubuusteri 2.0
 16. Sininauhasäätiö - Sinivalo
 17. Sotainvalidien veljesliitto – Sotainvalidien avustajatoiminta
 18. Suomen Kylätoiminta ry. – Työtä Kylästä-hanke
 19. Suomen Punainen Risti, Kontti – Työtä, taitoa, tuloksia- hanke
 20. Vantaan kaupunki – Työrasti
 21. Vantaan työttömät ry. – Omaishoitajan apuna arjessa

Lisätiedot hankkeista www.taidonpolku.fi