Välityömarkkinat

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä yhdistys- ja säätiötoimijoiden sekä TE-toimistojen kanssa linjaukset TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeiluja tarjoavien yhdistysten, säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien (myöhemmin välityömarkkinatoimijat) yhteistyöstä. Linjausten tavoitteena on parantaa palkkatuetun työn ja työkokeilun vaikuttavuutta.

TE-toimisto järjesti kolme tiedotustilaisuutta välityömarkkinatoimijoille, joissa linjausten sisältöä käytiin läpi.

Tutustu myös välityömarkkinaportaaliimme, josta löytyy välityömarkkinatietoutta: www.taidonpolku.fi.