Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Ennakkotieto terveydenhuollon työvelvollisuudesta

Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut asetuksen valmiuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottamisesta.  

Asetuksessa tarkoitettuja työvelvollisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994) tarkoitetut terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä ammattihenkilön tehtävissä toimimiseen tässä yhteydessä säädetyt edellytykset täyttävät muut henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät vielä 68 vuotta.  

Työvelvollisuuden avulla halutaan varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä. Asetus on voimassa 26.3.2020 - 13.4.2020 koko Suomessa.  

Varsinais-Suomen TE-toimiston uutista päivitetään aina tarpeen vaatiessa tarkennetulla ajankohtaisella tiedolla.

Työvelvoitteesta työntekijöille

Työnhaku ja rekrytointi terveydenhuollon palvelukseen tapahtuu tällä hetkellä normaalisti kriisiajasta riippumatta. Suora työnhaku on vielä ensisijainen keino täyttää terveydenhuollon tarpeet. Henkilöt, jotka haluavat hakeutua terveydenhuollon palvelukseen ja joilla on siihen koulutus, voivat hakea töitä heti esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. He voivat myös ilmoittautua TE-toimiston verkkosivuilla Oma asiointi -palvelussa työnhakijaksi.  

Työvelvollisuus on tarkoitettu täyttämään terveydenhuollon tarpeet silloin, kun työmarkkinoilta jo käytössä olevien joustojen (esimerkiksi työajat ja lomat) ja sisäisten järjestelyjen avulla ei enää pystytä turvaamaan resursseja. Työvelvollisuuden käyttöönotto alkaa sähköisen työvelvollisuusrekisterin perustamisella ja kehotuksella ilmoittautua sen piiriin.  

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa työvelvollisuusrekisterin terveydenhuollon työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja työvoiman ohjausta varten. Rekisterin avulla järjestetään muun muassa työvelvolliseksi ilmoittautuminen ja työvoiman välitys. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työvelvollisten ilmoittautumisen ja antaa työmääräyksen työvelvolliselle.  

TE-toimisto voi antaa ilmoittautumiskehotuksen tiedoksi erilaisia tapoja hyödyntäen: TE-toimisto voi lähettää eri rekisteritiedoista (mm.Valvira) kootulle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia kutsun ilmoittautua työvelvolliseksi tai julkaista yleistiedoksiantona kohderyhmälle kehotuksen ilmoittautua työvelvolliseksi. Yleistiedoksianto julkaistaisiin TE-toimiston verkkosivuilla, eri medioissa ja muissa mahdollisissa kohderyhmän seuraamilla kanavilla.  

Kutsu ja tiedoksianto sisältävät myös tarkemmat ohjeet ilmoittautumismenettelystä.

Työvelvoitteesta työnantajille

Työvelvollisuusrekisteriin on tarkoitus viedä ne työvoimatarpeet, joita ei ole pystytty tavanomaisilla työmarkkinoilla täyttämään. Työvoimantarpeet on tällä hetkellä ehdotettu kerättävän TE-toimiston käyttöön sähköisesti siten, että terveydenhuollon yksiköille annettaisiin rajoitettu käyttöoikeus työvoimatarpeidensa määrittämiseksi työvelvollisuusrekisteriin. 

Lisätietoa

Lisätietoa löydät alla olevien linkkien kautta.

Miten asioin Varsinais-Suomen TE-toimistossa koronavirusepidemian aikana (TE-palvelut.fi)
Kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuollon työvelvoitteesta (TEM)


Oma
asiointi