Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla toimii vuonna 2022 kaksi hanketta: Pääkaupunkiseudulla Kuntoutussäätiön Askeleet töihin ja Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Kalliolan Setlementin Jatkumoita. Alta löydät lisätietoja hankkeista.

 • Hankkeen yleistiedot

  Hankeorganisaation nimi: Kalliolan Setlementti ry

  Hankkeen nimi: Jatkumoita

  Hankkeen toiminta-alue: Helsinki, Espoo ja Vantaa

  Hankkeen asiakaskohderyhmä: Yli 55-vuotiaat ja henkilöt, joilla on riski pitkittyneeseen työttömyyteen

  Hankkeen tarjoamat palvelut:

  Hankkeen kurssitarjonnassa on neljä erillistä kokonaisuutta, joista voi valita itselleen sopivat: Digitaidot ajan tasalle (1 op), Työelämän tieto- ja viestintätekniikka (1 op), Tehosta työnhakutaitojasi (1 op) ja Ura & Työelämä (1 op). Tarvittaessa on mahdollisuus osallistua Kalliolan Kansalaisopiston kursseihin mm. digitaidoissa ja kielissä, jos ne tukevat työllistymistä. Hankkeen kautta voidaan ostaa korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi, työturvallisuuskortti ja tulityökortti) edistämään työllistymistä.

  Toimintaan tullaan aina henkilökohtaisen kartoituksen kautta, jossa mietitään asiakkaalle sopivaa polkua työllistymiseen tai koulutukseen. Kalliolan Setlementillä on erilaisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

  Kursseilta, joiden perään on kirjattu opintopisteet ovat mahdollisuus saada opintopisteet sekä merkintä Omaan Opintopolkuun kurssin suorittamisesta. Opintopisteiden suorittaminen on vapaaehtoista.

  Hankkeen kuvaus:

  Hankkeessa tuetaan kohderyhmään kuuluvia erilaisin koulutuksellisin ja ohjauksellisin tukitoimin kohti työtä ja koulutusta. Asiakkaita autetaan vapaille työmarkkinoille, koulutukseen sekä välityömarkkinoille yksilöllisen suunnitelman ja tarpeiden mukaisesti.

  Hankkeen palveluilla tavoitellaan asiakkaiden osaamistason kehittämistä vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia ja kansalaistaitoja mm. digi-, tieto ja viestintätekniikan- sekä teknologiataitojen osalta.

  Hankkeen toiminnan ytimessä on ajatus asiakkaan toimijuuden vahvistamisesta jatkuvan oppimisen ja osallistavan pedagogiikan periaatteiden mukaisesti. Hankkeen toiminnoissa on tarkoitus hankkia vain oleellinen ja puuttuva osaaminen sekä tunnistaa ja tunnustaa jo olemassa olevaa osaamista. 

  Hankkeessa pyritään luomaan ja kehittämään työnhakijoille hyödyllisiä vapaan sivistystyön ja järjestön palveluita, joilla työnhakijat voivat hankkia osaamista ja kehittää sitä muutostilanteissa.

  Jatkumoita hankkeen esite

  Hankkeen asiakasohjaus

  hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä

  Karoliina Koskinen                                  Katarina Nyholm

  Projektikoordinaattori                             Valmentaja

  puh. 050 4005 570                                  puh. 050 5238 900

  TE-toimiston yhteyshenkilö: Petri Pitkänen, petri.pitkanen@te-toimisto.fi.

 • Hankkeen yleistiedot

  Hankeorganisaation nimi: Kuntoutussäätiö

  Hankkeen nimi: Askeleet töihin -hanke (aikaisemmin Näty-hanke)

  Hankkeen toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu sekä etäyhteyksien kautta muu Uusimaa

  Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet, työnhakijat, joilla riski työttömyyden pitkittymiseen, yli 55-vuotiaat työnhakijat, sosiaali- ja terveydenhuollon alan työnhakijat

  Hankkeen tarjoamat palvelut: Askeleet töihin -hanke tarjoaa työnhakijan tilanteeseen räätälöityä työvalmennusta. Tilanteen mukaan se voi olla osaamisen kartoitusta, työnhakemista, työkokeilu- ja/tai työharjoittelupaikan hakemisessa avustamista, opiskelumahdollisuuksien selvittelyä sekä työnhakuun liittyvien arjen digitaitojen kehittämistä.

  Hankkeen kuvaus:

  Askeleet töihin -hankkeeseen osallistuminen parantaa mahdollisuuksia päästä takaisin työelämään avoimille työmarkkinoille, työkokeiluihin, opiskeluihin tai muihin jatkotoimenpiteisiin. Työvalmennukset perustuvat ammattitaitoisten työvalmentajien ratkaisukeskeiseen työotteeseen, jossa yhdessä työnhakijan kanssa selkiytetään työllistymisen edellytyksiä, tuetaan henkisiä voimavaroja ja autetaan ylläpitämään motivaatiota työnhaussa.

  Työvalmennustapaamiset järjestetään Kuntoutussäätiön tiloissa, Malminkartanossa tai esimerkiksi työnhakijaa lähellä olevassa kirjastossa pääkaupunkiseudulla. Lähitoiminnassa tapahtuvan työvalmennuksen lisäksi hankkeen asiakkaiden on mahdollisuus saada työvalmennusta korona-turvallisesti etätoimintana. Etätoiminta valmentaa samalla työelämään, jossa digitaalisten välineiden ja vuorovaikutuksen hallinta on avaintaitoja. Etätoiminta mahdollistaa myös työvalmennukset muualle Uudenmaan alueelle. Tapaamisia on järjestetty tarpeen mukaan noin 1–3 kertaa kuukaudessa muun viestittelyn lisäksi.

  Hankkeessa olevien työnhakijoiden on mahdollisuus saada myös digitaitovalmentajan apuja työnhakuun liittyvien tietoteknisten ongelmien kanssa esim. omien esittelysivujen tekoon tai perustaitojen opetteluun Arjen digitaidot -kurssilla. Digitaitojen osaamisesta voi suorittaa erilaisia osaamismerkkejä.

  Hankkeen työvalmentajat toimivat myös työnantajayhteistyössä tarjoten rekrytointiapua, tietoa työntekijöiden palkkaamiseen liittyvistä tuista esim. palkkatuki sekä työhönvalmennusta sitä tarvitseville asiakkaille. Hankkeen kautta työnhakija voi saada apua työkokeilu- tai työharjoitteluun liittyvän lyhyt korttikoulutuksen esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti hankintaan.  Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme sähköisen ilmoitustaulun palvelut, jossa mm. tietoa työnhakuun liittyvistä asioista.

   

  Hankkeen asiakasohjaus

  hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä

  Päivi Häikiö                                                  Marja-Liisa Shiess

  Työvalmentaja                                             Työvalmentaja

  puh. 044 781 3111                                       puh. 044 781 3135

  Yhteydenotto sähköpostilla: askeleettoihin@kuntoutussaatio.fi tai naty@kuntoutussaatio.fi

  TE-toimiston yhteyshenkilö: Vili Vanhala, vili.vanhala@te-toimisto.fi.