Työllistymispolkuja 26.4.2016

Työllistymispolkuja 26.4.2016

 

Järjestämme Työllistymispolkuja-tapahtuman 26.4.2016 klo 13.00-15.30 Tampereen toimipisteessä, Pellavatehtaankatu 25, Satiinissa ja aulassa (1. kerros).

Ohjelma

klo 13.00 – 14.30 Toimijat esittäytyvät

klo 14.30 – 15.30 Infotori aulassa: toimijoilla esittelypisteet, joissa asiakkaat saavat lisätietoa toiminnasta ja toimijat voivat rekrytoida työntekijöitä/kokeilijoita.

Infotorin yhteydessä TE-toimiston asiantuntijoita päivittämässä työnhakijoiden suunnitelmia (mahdollisuus sopia työkokeilu-/palkkatukijaksoja).

 

Tapahtumaan ovat tulossa
Tampereen A-Kilta

Työllistymis- ja kuntoutushankkeen (TYK5) tarkoituksena on edistää hankkeeseen mukaan tulevien henkilöiden työ- ja opiskeluvalmiuksia sekä etsiä yhdessä sopivia jatkopolkuja. Käytössä olevat työllistämismuodot ovat työkokeilu ja palkkatuki.

Pirkanmaan Sininauha ry Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa työllistymispolkuja pitkäaikaistyöttömille. Tarjoamme työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja ja toteutamme kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi järjestämme valo-valmennusta, jossa on hieno mahdollisuus päästä suorittamaan tutkinnon osia tekemällä oppien oikeissa työtehtävissä.
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi tukee ja auttaa pitkäaikaistyöttömiä kohti työelämää järjestämällä pajatoimintaa ja yksilöohjausta sekä tarjoamalla liikunta- ja terveyspalveluita. Autopajalla, polkupyöräpajalla, leirivälinepajalla, siivouspajalla, puu- ja entisöintipajalla, mediapajalla ja Luontopolkua eteenpäin –projektissa voi kehittää työelämätaitoja ja osaamistaan eri tukimuodoilla.

Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry

Pirre – Pirkanmaan restaurointialan työllistämishanke
Pirre-hankkeen tarkoituksena on lisätä korjausrakentamisen alan työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään ja parantaa työhönsijoittumista Pirkanmaalla. Yhteistä kohderyhmään kuuluville on se, että  he ovat joko alan ammattilaisia tai heillä on ajatuksena siirtyä tulevaisuudessa työskentelemään erilaisissa tehtävissä säilyttävän korjausrakentamisen alalla. Hanke alkoi 1.2.2015 ja se kestää yhteensä kolme vuotta.

Uratehdas

Uratehdas tarjoaa erityisesti teknisen ja kaupallisen alan korkeakoulutetuille räätälöityjä työnhaun tapahtumia. Ammattikouluttajien pitämiä laadukkaita ja käytännönläheisiä valmennuksia kaikkiin työnhaun vaiheisiin. Lisäksi verkostoitumistapahtumia ja workshoppeja työnhaun tueksi. Kattava tapahtumatarjontamme antaa virtaa ja uusia, tehokkaita työkaluja työnhakuprosessiisi!

VMP Varamiespalvelu Henkilöstöpalvelualan yritys
Muotialan asuin- ja toimintakeskus

Työ- ja Resurssipajan Duuniväylä-palvelussa voit saada aidon mahdollisuuden palkkatöihin yhteistyökumppanimme VMP Varamiespalvelun kautta. Vähintäänkin palvelu auttaa yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamisessa: saat yksilöllistä ohjausta ammatillisten vahvuuksiesi tunnistamiseen, työnhakuun ja työhaastatteluun. Jos pohdit soveltuvuuttasi työtehtäviin tai osaamisen kartuttamista, yksilöohjaukseen voi yhdistää työkokeilun työpajallamme. Kun teet työkokeilun Duuniväylällä, osaamistasi voidaan myös tunnistaa opinnollistamisen myötä. Tarvittaessa saat tästä osaamistodistuksen, jota voit hyödyntää työnhaussa, työhaastatteluissa sekä opintoihin hakeutuessa.

Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry

Avustajatoiminta

Avustajatoiminta tarjoaa työtä hoiva-alalta, koulutusta (oppisopimus, lyhytkoulutus ja passit/kortit) sekä työhaku- ja jatkosuunnitelmien tekemistä pääsääntöisesti yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita työnhakijoita. Työhön voidaan palkata myös muita työttömiä ja harjoittelijoita, jotka ovat suuntautumassa työelämään, mutta tarvitsevat vielä työssään tukea ja ohjausta. Työ ei edellytä aiempaa kokemusta hoiva-alalta. Tärkeää on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodintöihin ja halukkuus vanhusten auttamiseen sekä kykyä työskennellä itsenäisesti asiakkaiden kodeissa. Työ tehdään arkisin ja yleisimmin klo 8 – 16 välisenä aikana, työpäivän pituus on 6,5 tuntia/pv.

EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja paikallisten yhdistysten yhdessä ylläpitämät päihteettömät Elokolo -kohtaamispaikat Tampereella ja Pirkkalassa, sekä aluekeskus Tampereella tarjoavat erilaisia työllistymis-, vapaaehtoistoiminta-  ja harjoittelumahdollisuuksia, sekä toimintamuotoja joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.
Nokian Väliasema ry

Väliasema on siirtymätyötä tarjoava yksikkö, toimenkuvat 10:llä ammattialalla (kuljetus, keittiöala, puuseppä/rakennusala, siistintä, ompelu-kudonta-verhoilu, it-ala, kassa-myynti-asiakaspalvelu sekä omenoiden mehustus) ovat avoimia vastaavia. Työllistyä voi koko Pirkanmaalta. Väliasema työllistää vuodessa yli 60 henkilöä, noin 30 kerrallaan. Tukimuotomme ovat työkokeilu ja palkkatuki. Esimiehinä toimivat toiminnanjohtaja, yksilöohjaaja sekä ammattialaohjaaja.

Tampereen Sarka Oy Tampereen Sarka Oy:ssä hakevilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus palkkatukeen. Palkkatukijakson aikana työntekijät saavat työhönvalmennusta jatkopolkujen löytymiseksi. Työkohteet ovat suurimmaksi osaksi Tampereen kaupungin avustavissa tehtävissä tai Sarkan omassa huoltoyksikössä.
Suomen Valmennustalo Oy Sosiaalinen yritys
Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

KohuTeks-hanke on työllisyyden edistämistä välineenä tekstiilin kierrätys. Hankkeessa Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ja Lempäälän-Vesilahden työttömät ry:n tavoitteena on lisätä asiakkailleen valmiuksia siirtyä työelämään, sekä etsiä yksilötasolla sopivia koulutus- ja työllistymisväyliä tarjoamalla laadukasta ja motivoivaa työpajatoimintaa ja ohjausta.

Riihenaika Työhönvalmennuspalvelua tarjoava palveluntuottaja.
Pro Manager Pro Manager Oy on yksityinen työelämä - ja yritysvalmennuksia tarjoava yritys. Pirkanmaalla toteutamme Hihat heilumaan ryhmä- ja yksilövalmennusta, jonka tavoitteena  on  selvittää asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti oma tilanne ja edetä työnhaussa. Valmennuksessa käydään läpi mm. oma osaaminen, vahvuudet, työllistymistä edistävät palvelut, työnhaun kanavat, työnhakutaidot ja koulutus. Työhönvalmennus on konkreettista työnhakua, johon tarjoamme henkilökohtaista tukea valmentajalta. Tavoitteena on työpaikan löytäminen. Omapaja Oy tarjoaa mahdollisuuden työllistyä yrittäjämäisesti ilman oman yrityksen perustamista.
Cimson

Cimson Koulutuspalvelut on toiminut palvelujentuottajana työnhakuun ja työuran suunnitteluun liittyen vuodesta 1992 lähtien. Työhönvalmennuksessamme keskeisiä tekijöitä ovat yhteydenpito yrityksiin ja muihin työllistäviin organisaatioihin, valmentajan yhteistyö asiakkaan kanssa ja aktiivinen työpaikkojen etsiminen näkymättömiltä työmarkkinoilta. Panostamme siihen, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi juuri hänelle sopiva paikka työelämästä. Olemme olemassa asiakkaitamme varten, joten palvelumme on asiakkaan tarpeista lähtevää. Pidämme tärkeänä sitä, että asiakas sitoutuu palveluun ja yhdessä valmentajan kanssa toimii oman tilanteensa edistämiseksi.

TAKK Arvioiva työhönvalmennuspalvelu
Henkilöstöpalvelu Nordic Henkilöstöpalvelualan yritys

Martinus-säätiö (Polku X –hanke) ja Martinus-palvelut Oy

Polku X on Martinus-säätiön hanke, jossa autetaan 17-29-vuotiaita nuoria etenemään työhön tai koulutukseen. Hankkeen työhönvalmentajat alkuhaastattelevat nuoren ja auttavat suunnitelman toteuttamisessa. Keinona tässä käytetään useimmiten lyhyttä työkokeilua jossakin hankkeen verstaista, seurakunnan yksiköissä tai yrityksissä.

Martinus-palvelut Oy on Martinus-säätiön omistama yritys, joka tuottaa esimerkiksi autojen huoltoja ja korjauksia sekä siivous- ja ravitsemispalveluita. Lisäksi yrityksen toiminnan ytimessä on työttömien henkilöiden työllistäminen.

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Tampereen kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluva Tekijä - työelämäpalvelut tarjoaa työhön- ja yrittäjyyteenvalmennusta pidempään työttömänä olleille tamperelaisille. Kaupungin työhönvalmennuksessa erityisyytenä mahdollisuus palkkatukityöhön kaupungilla, kaupungille tuella palkattujen siirtoon yritysten työntekijöiksi sekä kaupungin omaa taloudellista tukea työnantajille työttömien palkkaukseen.