Euroopan globalisaatiorahasto

Tarjoaa tukea suurten irtisanomisten jälkeen

egr logo

Uuteen ammattiin

Haluatko päivittää osaamistasi? Oletko miettinyt alan vaihtoa?

EGR-tuella voit syventää osaamistasi omalla alallasi tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle. EGR-tuella tarjottava työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta. Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisen edellytyksiä.

Työ- ja elinkeinohallinto ostaa työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Koulutuksen hankkiminen tapahtuu kilpailuttaen koulutuksen järjestäjiä.
 

Lue lisää

 

Päivitetty: 01.02.2022