Uträttande av ärende med fullmakt

Arbets- och näringstjänsternas personkunder kan med en fullmakt befullmäktiga en annan person att uträtta de ärenden som specificeras i fullmakten.

Fullmakten ska i regel alltid vara skriftlig. Den kan vara i kraft tills vidare eller en bestämd period.

Du kan befullmäktiga en annan person:

Arbets- och näringsbyrån begär att få se den ursprungliga skriftliga fullmakten. Trots fullmakten kan arbets- och näringsbyrån förutsätta personlig närvaro eller att ärendet uträttas i person.

Anvisningar för jobbsökande kunder

En jobbsökande kund ska uträtta ärenden på det sätt som arbets- och näringsbyrån förutsätter för att jobbansökan ska hållas i kraft. Om du är jobbsökande ska du i regel uträtta dina ärenden personligen, men kan befullmäktiga någon annan att uträtta dina ärenden. Personliga assistenter behöver inte ha en fullmakt, eftersom de arbetar tillsammans med dig.

Med fullmakt kan man dock till exempel inte

  • inleda en jobbsökning
  • anmäla ändring eller upphörande av jobbsökning
  • uträtta ärenden i situationer som kräver personlig närvaro.

Ifall den befullmäktigade för att uträtta ett ärende behöver sekretessbelagda uppgifter som gäller din ekonomiska ställning och ditt hälsotillstånd, ska du ge ett separat samtycke för detta. Samtycket gäller endast utlämnande av sådana uppgifter som den befullmäktigade behöver för att uträtta ärendet.

 

Uppdaterad: 18.08.2023