TMS projekten

Sverige

Sveriges projekt beviljar stöd för jobb eller praktik för minst 18 år fyllda. Det här projektet lämpar sig för sökanden som är självständiga och som eventuellt har ett jobb eller en jobbintervju på lut i ett annat Europeiskt land (EU28, Norge eller Island) och som hittat jobbet via Eures-portalen eller fått/får hjälp av Eures-rådgivare i frågor som berör jobbsökning eller flyttning.

Eftersom projektet kräver att du har fått hjälp av Eures-rådgivare/ arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet, vänligen kontakta eures@te-toimisto.fi innan du skickar in din ansökan till projektet.

Ansökningsblanketter och ytterligare info (ams.se)

Ansök om stöd

Allianssin nuorisovaihto och BBi Communication Finland Ab och  behandlar stödansökningarna för Finlands del. De här aktörerna är officiella EURES-medlemmar som har godkänts av arbets- och näringsministeriet. Du kan välja någon av dessa; nedan finns dock mer information om de primära målgrupperna för aktörerna. För mera information om ansökningsprocessen kan du också kontakta TE tjänster eures@te-toimisto.fi

Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto (nuorisovaihto.fi, på finska)

Primär målgrupp:speciellt praktikplatser, 18-35 år gamla ansökande
eures(at)alli.fi

BBi Communication Finland Ab

BBi Communication (bbinordics.com)

Primär målgrupp: alla branscher, men speciellt hälsovårds- och ICT-branschen, sökande i alla åldrar. Kontakta eures@bbi.se

Italiens TMS-projekt

Du kan be om tilläggsinformation via e-post EURES-TMS@anpal.gov.it  eller registrera dig på projektets hemsida:

Italiens TMS-projekt (anpal.gov.it)

Tysklands TMS -projekt

EURES Tyskland erbjuder stöd både för att hitta ett jobb, en praktikplats eller ett läroavtal på den tyska arbetsmarknaden och på den europeiska arbetsmarknaden.

Vänligen läs mer information på projektets webbsidor:

TMS-Projektet (www.eures-deutschland.de)

Om du ansöker om TMS-stöd ska du registrera dig som sökande hos tyska EURES (International Placement Service of ZAV).

Kontaktuppgifter

make-it-in-Germany@arbeitsagentur.de
Tel:  +49 228 713 1313
Fax: +49 228 713 1111
 

Villkor för stödet

Du kan beviljas stöd från Tysklands TMS-projekt om du är

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land, Norge eller Island och officiellt bosatt i ett EU-land, Island eller Norge

Förutsättningar för ett anställningsförhållande/praktik/läroavtal

 • Anställningsförhållandet måste omfattas av en social trygghetsförsäkring
 • Anställningsförhållandets längd bör vara minst 6 månader och praktikavtalets läng mellan 6 veckor och 3 månader
 • Arbetstiden bör vara minst 50 % av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare
 • Under praktik eller läroavtal ska betalas full lön
 • I Tyskland ska arbetsgivaren ska betala en minimilön i enlighet med tysk arbetslagstiftning och i andra europeiska länder enligt respektive arbetslagstiftning

Du kan anhålla om ekonomiskt stöd för

 • intervjuresan
 • bosättningsstöd när jobbet eller praktikplatsen har bekräftats
 • erkännande av behörighet
 •  förberedande språkutbildning i hemlandet innan jobbet eller praktiken
 • Angående Tyskland: i vissa fall språkkursstöd för att studera tyska vid sidan av arbetet
 • Kompletterande bidrag till flyttningskostnader. Stödet kan betalas, om du har särbehov (t.ex. social-ekonomiska svårigheter) eller om du flyttar från EU:s yttre gränsområden (t.ex. Martinique, Madeira, Azorerna, Kanarieöarna)

Ytterligare info om arbetsmarknaden samt om levnads- och arbetsvillkor i Tyskland (på tyska) (make-it-in-germany.com) 

Något att fråga?

Om du har frågor om Ditt första Euresjobb-stödet, skicka e-post till eures@te-toimisto.fi eller kontakta din arbets-och näringsbyrå.

Lokala TE-tjänster

Finansieras av Europeiska unionen

Uppdaterad: 20.12.2023