EURES Suomi

Toteutuneet rekrytoinnit

Katso videoista esimerkkejä, miten kansainväliset rekrytoinnit ovat onnistuneet Suomessa ja millaisia palveluja EURES-verkosto tarjoaa työnantajille. Lue lisää EURES-palveluista.

 

Vetrea Terveys Oy tarvitsi uusia hoiva-alan ammattilaisia. Vetrean, EURESin sekä Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeen yhteistyönä syntyi Hoivapolku Suomeen -kokonaisuus, joka sisälsi suomen kielen ja kulttuurin lähtömaakoulutuksen sekä Suomessa jatkuneen oppisopimuskoulutuksen espanjalaisille hoitajille.

 

Aldo on tullut työskentelemään Kreikasta Lappiin talvikaudeksi. Työolosuhteet ja luonnon rauha ovat saaneet hänet miettimään myös Suomeen jäämistä.

 

Työpaikkasuomi tai -ruotsi on joustavaa kielikoulutusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille ja
yrittäjille. Koulutus antaa ulkomaalaistaustaiselle työntekijälle mahdollisuuden loistaa työssään suomen tai ruotsin kielellä, kuten Andren.

 

Yritykset, jotka ovat rekrytoineet ulkomailta, ovat hankkineet usein kansainvälistymisvalmennusta. Se auttaa kansainvälistyvässä työyhteisössä ymmärtämään eri kulttuurien merkityksen esimerkiksi palautetta antaessa ja opastustilanteissa.

 

Eezy rekrytoi kokkeja Italiasta Lappiin EURESin avulla. Kansainvälinen EURES-verkosto oli loistava valinta yhteistyökumppaniksi ja Italian EURES-asiantuntija hoiti muun muassa haastattelujen järjestämiset. 

 

EOJD-tapahtumat ovat mahdollistaneet myös Prohocille kansainvälistä rekrytointia. Yritys on löytänyt EOJD-messuilta paljon uusia ihmisiä sekä rakentanut asiantuntiaverkostoa eri maihin.

 

Lappiin suuntaa vuosittain suuri joukko työntekijöitä myös Euroopasta. SantaPark on osallistunut EOJD-tapahtumiin vuodesta 2017 alkaen. Tapahtumien avulla yritys on löytänyt osaajia tontuista hotellityöntekijöihin.

Päivitetty: 12.04.2022