TyöDesign

- tunnista, muotoile ja työllistä

TyöDesign - osatyökykyisten työhönvalmennus on suunnattu sinulle:

 • jolla on ICD-koodilla oleva lääkärinlausunto tai jolla ei vielä ole diagnoosia tai diagnoosia ei ole vammaan/sairauteen saatavilla, mutta on työkykyä haittaava vamma/sairaus ja
 • joka olet Uudenmaan TE-toimiston tai Työllisyyden kuntakokeilujen asiakas. Voit olla työtön, työttömyysuhan alainen, työsuhteessa oleva tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Voit olla juuri työ- tai koulutuspaikan löytänyt asiakkaamme. Tarvitset mahdollisesti työn mukautusta työpaikan säilymiseksi.
 • joka olet suuntautunut suoraan tai kouluttautumisen kautta työmarkkinoille, ja työllistymisen ensisijaisena esteenä on sopivan työpaikan tai osaamisen puuttuminen.
 • jonka työkyky riittää vähintään työkokeiluun. 
 • joka olet riittävän motivoitunut edistämään omaa tilannettasi kohti työtä.

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi hakeutumislomakkeella tai Oma asiointi -palvelussa. Vastuuasiantuntijasi on sinuun tämän jälkeen yhteydessä.

Osatyökykyisten työhönvalmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on tukea asiakasta yksilövalmennuksella, jonka ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan työpaikan saaminen avoimilta työmarkkinoilta (tarvittaessa työtehtäviä muotoillen) tai työllistyminen palkkatuettuun työsuhteeseen tai saamansa työsuhteen vakiinnuttaminen.

Toissijaisesti, tavoitteena on löytää ja vakiinnuttaa muu työllistymistä edistävä ratkaisu, kuten kouluttautuminen (esimerkiksi omaehtoiset opinnot työttömyysetuudella tai ilman, työvoimakoulutus, oppisopimus) tai työkokeilu. Valmennuksella voidaan tukea myös asiakkaan pääsyä koulutukseen ja mahdollisuutta pärjätä koulutuksessa.

Palkkatuetun työsuhteen tai työkokeilun aikana työhönvalmennuksella voidaan tukea avoimille työmarkkinoille sijoittumista ja siellä pysymistä. Tuki voi olla satunnaista tarpeeseen liittyvää taustatukea, mutta myös myöhemmin työsuhteen aikana tapahtuvaa tukea, jos esim. asiakkaalla on noussut epäilyä tai epävarmuutta omasta pärjäämisestään. Palveluihin voi kuulua myös työhönvalmentajan varallaolo/tukimahdollisuus varsinaisen työhönvalmennuksen jälkeen.

Asiakkaan palvelutarpeesta riippuen valmennuspalvelu voi sisältää lisäksi esimerkiksi seuraavia työhön ja koulutukseen hakeutumista tukevia sisältöjä:

 • Työn- ja koulutuksen haun edellyttämän, välttämättömän IT-osaamisen kehittäminen, nykyaikaisten etätyövälineiden sparraus (Teams, Zoom, LinkedIn sekä älypuhelinsovellukset.
 • Työkokeilupaikoilla/työpaikoilla tapahtuva työvalmennus.
 • Mielenterveyttä ylläpitävät toimet.
 • Asiakkaan mukana työkokeilupaikalle/työpaikalle/työyhteisölle mahdollisesti tarvittava valmennus.
 • Asiakkaan ja tarvittaessa työnantajan informointi rekrytointiin liittyvistä tukimuodoista, kuten esimerkiksi palkkatuesta, mahdollisista kuntalisistä, työkokeilusta, työolosuhteiden järjestelytuesta ja/tai todistuksesta työnhakijalle suurtyönantajaa varten.
 • Työpaikan säilyttämiseksi tukivalmennus/työn mukauttaminen.
 • Työ- tai koulutuspaikan vakiinnuttaminen erilaisin asiakkaan ja/tai työnantajan perehtymistä tai työyhteisöön sopeutumista tukevin ohjaus- ja neuvontatoimenpitein, jotka voivat tapahtua työpaikalla kasvotusten tai esimerkiksi puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Työnantajan neuvonta ja tukeminen palkkatuen hakuprosessissa sekä informointi palkkatuen hakemiseen ja maksatukseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Itsensä työllistämisen mallit, kevytyrittäjyys
 • Muut asiakkaan työllistymistä tai koulutukseen pääsyä tukevat palvelut ja keinot.
 • Pienryhmävalmennuksena (4 - 8 hlö) toteutettava valmennus.
 • Työn saamisen tai vakiinnuttamisen takaamiseen tarvittavat osaamispassit.
 • Asiakkaalle työpaikan tai työkokeilupaikan kautta hankittavat osaamispassit/ -kortit, mikäli tarkoituksenmukaista.
 • Tarvittaessa neuvonta ja ohjaus terveydentilan selvityksiin tai ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen.