TyöDesign

- tunnista, muotoile ja työllistä

TyöDesign -osatyökykyisten työhönvalmennus tarjoaa työnantajalle tukea rekrytointiin

  • Oletko kiinnostunut monimuotoisesta työyhteisöstä ja sen tarjoamista eduista ja vaikuttavuudesta?
  • Oletko kiinnostunut osatyökykyisten työllistämisestä?
  • Onko yhteiskuntavastuu osa yrityksenne arvoja?

Työhönvalmentaja on haluttaessa saatavilla työpaikalle työnantajan ja työntekijän tueksi. Hän neuvoo tarvittaessa työnantajaa kaikissa alla mainittujen palveluiden käytännöissä:

Työkokeilu

Työkokeilussa työnantaja saa rauhassa tutustua mahdolliseen uuteen työntekijään. Työkokeilu ei sido kumpaakaan osapuolta pidemmälle.

Tarjoa työkokeilumahdollisuus (te-palvelut.fi)

Palkkatuettu työsuhde

Palkkatuetussa työsuhteessa työnantaja saa määräajaksi kompensaatiota työntekijän mahdollisesta osaamisen vajeesta sekä vamma/sairaus -perusteella jopa pysyvästi, mikäli haitta vaikuttaa työntekoon pysyvästi.

Palkkatuen hakeminen (te-palvelut.fi)

Oppisopimus

Oppisopimus on kätevä mahdollisuus saada osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Kouluta oppisopimuksella (te-palvelut.fi)

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työolosuhteiden järjestelytukea hakemalla työnantaja voi saada tukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää:

  • uusia työvälineitä tai kalusteita.
  • muutostöitä työpaikalla.
  • apua työssä toiselta työntekijältä.

Työolosuhteiden järjestelytuki (te-palvelut.fi)

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle suurtyönantajaa varten

Vamman tai sairauden vaikutus työllistymiseen (te-palvelut.fi)

Kuntalisä

Kuntalisää hakemalla työnantaja voi saada harkinnanvaraista lisätukea palkkauskustannuksiin asiakkaan asuinpaikkakunnan mukaisesti. Kuntalisistä löytyy lisätietoa kuntien omilla kotisivuilta.