Kommunförsök med sysselsättning

I de kommunala sysselsättningsförsöken överförs en del av arbets- och näringsbyråernas uppgifter som gäller vissa kundgrupper genom lagstiftning till kommunerna som deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken. De kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021 och avslutas 31.12.2024.

I de kommunala försöken blir en del av de arbetssökande kunderna kunder hos de kommuner som deltar i de kommunala försöken och en del blir kvar hos arbets- och näringsbyrån. Då en kund överförs till ett kommunförsök, ansvarar i huvudsak kundens hemkommun för kundens tjänster.  

Under kommunförsöket erbjuds arbetsgivarkunderna fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster från arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig dock för arbetsgivarna att beakta kommunförsökets inverkan på uträttandet av ärenden bland annat i fråga om ansökan om lönesubvention. 

Regioner och kommuner som deltar i sysselsättningsförsöket (tem.fi)

Du behöver inte själv ta reda på om du är kund inom kommunförsöket

  • Om din kundrelation överförs från arbets- och näringsbyrån till kommunförsöket får du information om det antingen per brev eller elektroniskt via Mina e-tjänster och du kontaktas via kommunförsöket i ditt område.  
  • Om din kundrelation förblir hos arbets- och näringsbyrån kommer det ingen separat anmälan om detta och det uppstår inga ändringar i ärendehanteringen. 
  • Anmäl dig alltid som arbetssökande via arbets- och näringsbyråns tjänst Mina e-tjänster, oavsett om du är kund hos kommunförsöket eller arbets- och näringsbyrån. 
  • När du anmäler dig som arbetssökande under försöket får du i mottagningsanmälan information om vart ditt kundförhållande hör.  

Vilka är kunder i de kommunala försöken  

Du är kund i kommunförsöket när du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper: 

  • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning 
  • du är under 30 år 
  • du har ett främmande språk som modersmål eller är invandrare

Vad eftersträvas med kommunförsöket? 

Målet med de kommunala försöken är att effektivare än i nuläget främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande och vägledningen till utbildning samt att skapa nya lösningar för tillgången av kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att utveckla tjänster som stöder den arbetssökandes sysselsättning samt sådana servicemodeller där kundens situation och servicebehov beaktas individuellt.   

 Mer information om kommunförsök med sysselsättning

 

Uppdaterad: 06.07.2023