Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 niillä alueilla, jotka ovat mukana työllisyyden kuntakokeiluissa. Kuntakokeilut päättyvät 31.12.2024.

Kuntakokeilujen aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta eikä lainsäädäntö tältä osin muutu. Työnantajien kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin. 

Kuntakokeilussa osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Siirtyvien asiakkaiden palveluista vastaa kokeilun aikana pääasiallisesti heidän kotikuntansa. Ne asiakkaat, jotka eivät siirry kuntakokeilun asiakkaiksi, jatkavat TE-toimiston asiakkaina. 

Työnantaja- ja yrityspalveluita saa edelleen TE-toimistosta 

Kaikki TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalvelut ovat edelleen työnantajan käytettävissä myös kuntakokeilualueilla. Työnantaja voi esimerkiksi ilmoittaa TE-toimistoon avoimen työpaikan, saada apua henkilöstön kehittämiseen, muutostilanteisiin ja työlupa-asioihin. Yritysneuvojien yhteystiedot löytyvät TE-toimistojen verkkosivuilta. 

Paikalliset TE-palvelut

Avoimen paikan voi ilmoittaa sekä TE-toimistoon että alueen kuntakokeiluun 

Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta, sijoitusmahdollisuudesta tai työkokeilumahdollisuudesta edelleen TE-toimistoon. Mikäli työnantajan alueella on kuntakokeilu, työnantaja voi ilmoittaa avoimen paikan halutessaan myös kuntakokeilulle. Poikkeuksena ovat vuorotteluvapaatehtävät, joita hallinnoi vain TE-toimisto. 

Työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt, työpaikkailmoitukset, työkokeilumahdollisuudet ja palkkatukipaikat ohjautuvat aina TE-toimiston käsiteltäviksi.  

Palkkatuen hakeminen kuntakokeilun aikana 

Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas samalla alueella. Jos työnantaja esimerkiksi rekrytoi kaksi henkilöä palkkatuella, toinen voi olla TE-toimiston asiakas ja toinen kuntakokeilun asiakas.  

Työnantajan pitää palkkatukihakemusta täyttäessään tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Helpoiten sen saa selville kysymällä palkkatuella rekrytoitavalta henkilöltä, onko hän kuntakokeilun vai TE-toimiston asiakas. Mikäli asiakas on saanut palkkatukikortin, siihen on pitänyt kirjata oikea viranomainen. Epäselvissä tapauksissa kannattaa pyytää rekrytoitavaa henkilöä selvittämään asia omalta asiantuntijaltaan tai henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta.  

Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, sillä työnantajan pitää saada myönteinen palkkatukipäätös ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä. 

Palkkatuen hakeminen (tyomarkkinatuki.fi)

 

 

Päivitetty: 06.07.2023