Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilu

Kokeilu on päättynyt 31.12.2023.

Yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilun tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilun tavoitteena on madaltaa yrittäjien rekrytointikynnystä, synnyttää uusia työnantajayrityksiä sekä edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Rekrytointitukikokeilu on suunniteltu niin, että se on yrittäjille mahdollisimman vähän aikaa vievää ja vaivatonta. Tuella palkattavan työntekijän taustalla ei ole merkitystä. Työntekijä voi esimerkiksi siirtyä yritykseen toisesta työpaikasta tai olla työtön. Hakemuksen voi myös jättää ennen kuin palkattava työntekijä on tiedossa. Palkattavan työntekijän työsuhteen muodolla ei ole merkitystä. Työntekijä voi olla vakituinen, määräaikainen, osa-aikainen tai tarvittaessa töihin kutsuttava. 

Kokeilu alkoi maaliskuussa 2022. Ensimmäisessä vaiheessa valitut yrittäjät ovat voineet hakea tukea heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Toinen vaihe käynnistyy elokuussa 2022 ja toiseen vaiheeseen valitut yrittäjät voivat hakea tukea joulukuun 2022 loppuun mennessä. Muita tämän kaltaisia kokeiluja on edustanut esimerkiksi perustulokokeilu.

Kenelle kokeilu on suunnattu

Rekrytointitukikokeilu on suunnattu yksinyrittäjille ja muille yrityksille, joissa työskentelee vain yrittäjäasemassa olevia henkilöitä. Kokeiluun valikoidaan satunnainen joukko mannersuomen alueella toimivista yksinyrittäjistä. Yrittäjät poimitaan Verohallinnon rekisteritiedoista.

Rekrytointituki suunnataan yrittäjille, jotka eivät ole palkanneet ulkopuolista työvoimaa kokeilua edeltäneen 12 kuukauden aikana. Kokeiluun valittavien yrittäjien liikevaihto on voinut olla vuonna 2021 vähintään 15 000 ja enintään miljoona euroa. Kokeiluun kuuluvat yrittäjät saavat siitä tiedon kirjeellä elokuun aikana.

Kaikilla rekrytointitukikokeilun kohdejoukkoon kuuluvilla yrityksillä on yhdenvertainen mahdollisuus tulla valituksi kokeiluun. Kokeilun kohdejoukko ja sen verrokkiryhmä valitaan satunnaistamiskoodilla STATA-ohjelmaa käyttäen.

Kokeilun ensimmäinen vaihe

Kokeilun toinen vaihe

Rekrytointituen määrä ja sen myöntäminen

Kokeiluun kuuluvan yrittäjän on mahdollista saada tukea 10 000 euroa ensimmäisten työntekijöiden palkkoihin. Tukea maksetaan 50 prosenttia palkoista enintään 12 kuukauden ajalta. Rekrytointitukea myönnetään enintään 1 165 yksinyrittäjälle.

Rekrytointituen myöntämiseksi
•    yritys on valittu mukaan rekrytointitukikokeiluun, 
•    yritys on saanut myönteisen tukipäätöksen, 
•    palkattavan työntekijän työsuhde alkaa 31.12.2022 mennessä,
•    yritys täyttää rekrytointituen muut edellytykset.

Tuen hakeminen

Rekrytointitukikokeiluun kuuluva yrittäjä hakee tukea sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Aluehallinnon asiointipalveluun kirjautumisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yrittäjän ei tarvitse erikseen hakea myönnetyn tuen maksatusta, vaan se maksetaan kuukausittain tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Yritys huolehtii palkkatietojen viemisestä tulorekisteriin.

Lisätietoja

Lisätietoja rekrytointitukikokeilusta antaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto puhelimitse 0295 042 001 tai sähköpostitse rekrytointituki@te-toimisto.fi.

Sivu päivitetty 2.1.2024

Päivitetty: 02.01.2024