Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteystiedot

Postiosoite: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, PL 1010, 45101 Kouvola
Sähköposti: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Puhelinpalvelut

Henkilöasiakkaiden valtakunnallinen puhelinpalvelu:
puh. 0295 025 500 (arkisin klo 9.00-16.15)

Personal customers, national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 am to 4.15 pm)

Русскоязычная консультационная служба:
0295 020 715 (пон-пят 9.00–16.15)

Työnantaja- ja yritysasiakkaat, Kaakkois-Suomen TE-toimiston yrityspalvelut:
puh. 0295 042 001 (klo 9.00-16.15)

Asiointiin liittyviä viestejä voi Oma asiointi-palvelun lisäksi lähettää myös turvasähköpostilla ja viestiin voi liittää liitetiedostoja:

Muutosturva ja lomautukset

Leena-Maria Sevón, muutosturva-asiantuntija
0295 042 264

Anita Kirkkopelto-Marttila, muutosturva-asiantuntija
0295 042 087

Yrityspalvelut
0295 042 001

Yt-esitykset sähköposti: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Vuorotteluvapaa-asiat

Postiosoite: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, vuorotteluvapaa-asiat, Tainionkoskentie 70, 55120 Imatra
Puhelin: 0295 042 001
Sähköposti: vuorotteluvapaa.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Toimipaikat

Toimipaikkojen yhteystiedot ja aukioloajat ovat luettavissa vasemman valikon kautta.

Asiakirjoja

TE-toimiston myöntämien tukien maksatus

Kaakkois-Suomen TE-toimiston myöntämän starttirahan, palkkatuen ja kuntouttavan työtoiminnan maksatuksesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.

Palkkatuen ja starttirahan maksatusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palvelujen Oma asiointi -palvelujen kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan maksatushakemukset toimitetaan KEHA-keskuksen eteläiselle maksatusalueelle. Maksatusalue neuvoo maksatukseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse tai puhelimitse.

Ohje hallintokantelun tekemiseen

TE-toimiston lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voidaan tehdä kantelu toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kantelu tehdään kirjallisesti. TE-toimisto ohjeistaa asiassa tarvittaessa tarkemmin.

Sivu päivitetty 26.9.2022

Päivitetty: 18.08.2023