Vanliga frågor

Mina E-tjänster och min arbetsansökan

 • Allra lättast och fortast inleder du din jobbsökning på webben:

  1. Logga in i webbtänsten Mina e-tjänster
  2. Svara på frågorna i webbtjänsten och skicka uppgifterna. Därefter börjar din jobbsökning genast.
  3. Du får en mottagningsbekräftelse, där du ser de uppgifter du skickat och giltigheten för din jobbsökning. Samtidigt får du instruktioner om hur du ska fortsätta med ärendet.

  Om du inte har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort, bekanta dig med anvisningarna:

  Att anmäla sig som arbetssökande (tyomarkkinatori.fi)

  Din närmaste arbets- och näringsbyrås kontaktuppgifter hittar du på byråns hemsida

  Lokala AN-tjänster

   

 • Ibland kan vissa antivirusprogram hindra inloggning. Kolla i programmets inställningar om du kan lägga till adressen till Mina e-tjänster som "pålitlig sida" så borde du kunna logga in.

 • Via vår webbtjänst kan du anmäla det mesta som gäller dina ärenden med AN-byrån.

  Läs mer:

 • I webbtjänsten Mina e-tjänster kan du uppdatera dina kunduppgifter, kontrollera att din jobbsökning är i kraft samt kolla ifall du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.

  Mina e-tjänster

 • Se noggranna instruktioner på sidan.

  Permittering (tyomarkkinatori.fi)

 • Du kan via Mina e-tjänster skriva ut ett intyg över att din jobbsökning är i kraft genom att gå från första sidan till ”Alla tjänster” > ”Egen jobbsökning” > ”Titta på dina jobbsökningsuppgifter”. Av intyget framgår när din jobbsökning inletts och vilket ditt sysselsättningsläge är den dag du skriver ut intyget.

  Om du vill kan du under Alla tjänster också komma åt att skriva ut din sysselsättningsplan (”Min plan”) eller det arbetsmarknadspolitiska utlåtande du fått (”De egna utkomstskyddsuppgifterna”).

  Mina e-tjänster

 • Adressuppgifterna uppdateras inte automatiskt i arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem, så kunden ska själv se till att en ny adress och övriga kontaktuppgifter har anmälts. Kontaktuppgifterna kan du uppdatera via Mina e-tjänster eller genom att meddela uppgifterna till telefonservicen eller arbets- och näringsbyrån.

  Kontaktuppgifterna till din närmaste arbets- och näringsbyrå

  Kontaktuppgifter

   

 • När du anmäler dig som arbetslös arbetssökande, bedömer vi din situation utgående från de uppgifter du gett. Tjänsterna som du behöver och uppgifterna som du kommit överens om antecknas i din plan, där man avtalar om målen för din jobbsökning, hur du främjar själv din sysselsättning, vilka tjänster du behöver och hur du i fortsättningen sköter dina ärenden med arbets- och näringsbyrån.

  Du bör handla så som man kommit överens i planen för att inte förlora din rätt till arbetslöshetsskydd.

  Då man i planen kommer överens om service som främjar sysselsättningen (jobbsökarträning och karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning frånsett arbetskraftsutbildning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration) kan utbetalaren av arbetslöshetsförmånen betala en förhöjd förmån för den tid den sysselsättningsfrämjande service pågår.

  Sysselsättningsplan (tyomarkkinatori.fi)

   

 • Du kan informera om fullföljande av en sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplan via Mina e-tjänster som finns på webbplatsen TE-tjanster.fi. Det går att informera om fullföljandet av planen på första sidan för Mina e-tjänster under ”Öppna ärenden och uppgifter”. Detta meddelande ska lämnas inom tidsfristen för varje överenskommen uppgift. 

  • Det är möjligt att lämna information via webbtjänsten Mina e-tjänster, om planen är undertecknad och jobbsökningen i kraft, om utfallet av uppgiften ännu inte antecknats och datumet för revidering av planen inte gått ut.
  • Du kan informera om utförandet av en eller flera uppgifter åt gången. I fältet tilläggsuppgifter kan du ange preciserad ytterligare information om utförandet av uppgiften. 
  • Efter att du skickat informationen kan du inte längre ändra de lämnade upplysningarna. Om du vill rätta ett meddelande du skickat via webbtjänsten, kontakta arbets- och näringsbyrån. Efter att du skickat meddelandet får du en mottagningsbekräftelse. 
  • Om du vill, kan du skriva ut blanketten med PDF-utskriftsfunktionen eller spara den på din dator.

  Instruktion med bilder

  Om du inte kan använda Mina e-tjänster, meddela om utförda uppgifter på det sätt du kommit överens om med AN-byrån.

  Till Mina e-tjänster

Uppdaterad: 18.08.2023