Kontaktuppgifter

Vanliga frågor

Hittar du inte den information du behöver på vår webbplats eller vill du ha svar på en fråga? Kolla då sidan med Vanliga frågor, det kan vara att du hittar svaret där.

Vanliga frågor

E-tjänster

På webbtjänsten Mina e-tjänster som är avsedd för personkunder kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, skicka din redogörelse eller anmäla en förändring i din jobbsökning.

Som arbetsgivare kan du bl.a. lämna en platsannons, skicka en kontaktbegäran eller ansökan om lönesubvention.

Mina e-tjänster (asiointi.mol.fi)

Du kan kontakta arbets- och näringsbyrån också per e-post via Turvaviesti- tjänsten. 

Turvaviesti-tjänsten

Telefonservice

Per telefon kan du få information om hur du sköter dina ärenden med oss, utbildning- eller karriärvägledning samt vägledning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa.

Rådgivningstjänster för personkunder (tyomarkkinatori.fi)

Lokala byråer

Här kan du kolla adressen på din närmaste AN-byrå samt öppettiderna.

Kontaktuppgifter för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du också använda Mina e-tjänster och arbets- och näringsbyråns telefontjänster. När du lämnar en kontaktbegäran via Mina e-tjänster styrs den till en expert i din hemkommun.

Kontaktuppgifter på Kommunförbundets (kommunforbundet.fi)

Handläggning av ärenden och kontaktuppgifter

Ärenden och kontaktuppgifter

Respons

Med blanketten kan du ge respons om verksamheten och servicen vid din arbets- och näringsbyrå samt hur väl tjänsten fungerar. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

Respons

AN-byråerna som arbetsgivare

Vi publicerar lediga jobb i webbtjänsten valtiolle.fi

Övriga kontaktuppgifter

Ministeriet som styr AN-tjänsterna. Svarar för sysselsättnings-, företags- och arbetskraftspolitiken samt integrationspolitiken.

NTM-centralen stöder grundande, tillväxt och utveckling av små och medelstora företag genom att erbjuda rådgivnings-, utbildnings- och experttjänster samt genom att bevilja finansiering för investeringar och utvecklingsprojekt. NTM-centralen ansvarar också för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Handhar utbetalningen av de flesta bidrag och ersättningar som AN-byråerna beviljat.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är en handlingsmodell. Nätverken och orten de omfattar finns listade på sidan.

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till arbets- och näringsbyråerna för officiell ärendehantering. Myndigheter, som kan använda denna tjänst, hittas i blankettens "Lähettävä viranomainen" ("Sändande myndighet") -meny.

Uppdaterad: 06.07.2023