Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Keski-Uusimaa

Keski-Uudellamaalla toimii vuonna 2022 kaksi hanketta: Hyria-säätiön Työalusta sekä Mäntsälän kunnan Kestävää kehitystä työurien hallintaan. Alta löydät lisätietoja hankkeista.

 • Hankkeen yleistiedot

  Hankeorganisaation nimi: Hyria säätiö

  Hankkeen nimi: Työalusta

  Hankkeen toiminta-alue: Hyvinkää, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi

  Hankkeen asiakaskohdertyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä sekä +55-vuotiaat työnhakijat.

  Hankkeen tarjoamat palvelut: työhönvalmennus, digiosaamisen kartuttaminen, työelämätuntemuksen edistäminen, ryhmä- ja yksilövalmennus. Asiakkaan alkutilanteen kartoitus Kykyviisaria tai muuta vastaavaa työkalua käyttäen. Asiakkaan kanssa etsitään koko- tai osa-aikaista työtä ja yksilöllisiä väyliä sijoittua työelämään osaamisen lisäämisen avulla (opso, lyhytkestoisen lisä- ja täydennyskoulutus). Hyria mahdollistaa myös opinnollistamisen ja kouluttautumisen alalle sopivien työtehtävien löydyttyä.

  Asiakkuuden kesto maksimissaan 6 kuukautta.

   

  Hankkeen asiakasohjaus

  hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä

  Riitta Jalonen                                            Harri Salomäki

  riitta.jalonen@hyria.fi                               harri.salomaki@hyria.fi

  Kiinnostuitko hankkeesta? Jätä meille nimesi ja yhteystietosi (puhelinnumero ja s-postiosoite) niin otamme sinuun pian yhteyttä. Osoite: tyoalusta@hyria.fi

  TE-toimiston yhteyshenkilö: Tanja Kerttunen, tanja.kerttunen@te-toimisto.fi.

 • Hankkeen yleistiedot

  Hankeorganisaation nimi: Mäntsälän kunta

  Hankkeen nimi: Kestävää kehitystä työurien hallintaan

  Hankkeen toiminta-alue: Mäntsälän ja Pornaisten kunnat

  Hankkeen asiakaskohderyhmä: Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa asuvat TE-toimiston, TYP-monialaisen yhteispalvelun ja Ohjaamon työttömät työnhakijat, Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet, lomautetut ja lomautusuhan alaiset ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.

  Hankkeen tarjoamat palvelut: osallistava työhönvalmennus, digi- ja it-taitojen valmennus, muutosvalmennus

  Hankkeen tiivis kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, edistää ikääntyvien työllistymistä osaamisen kasvun keinoin, sekä ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden riskiä lomautettujen ja työttömyyteen ajautuneiden lyhyellä valmennusjaksolla työllistymistä edistävin toimenpitein.

  Tavoitteena on tehokkaamman asiakasprosessin kehittäminen ja työhön- ja muutosvalmennuksen sisältöjen suuntaaminen työllistymistä nopeuttavaksi ja nykyistä pitkäkestoisemman työssä pysymisen tavoitteita palvelevaksi. Asiakaspalvelua ja valmennusta muotoillaan asiakkaan henkilökohtaisen muutosprosessin, asiakkaan asiakaspalvelun kohteena olemisen prosessin parantamiseksi ja työllisyyttä edistävien organisaatioiden asiakkaan palvelupolun sujuvoittamiseksi.

  Hankkeessa tehdään näkyväksi henkilökohtaisten, yksilöllisten työllistymisen palvelujen kehittäminen, tulostavoitteellinen muutosvalmennus ja myyntityö osana valmennusosaamista. Osatyökykyisyyden korostamisen sijaan keskitytään yksilölliseen, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaan, ratkaisukeskeisen palvelun tuottamiseen.

  Asiakkaita ohjataan vahvasti hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen perustutkintojen hankkimiseksi, koulutuksen päivittämiseksi, uuden ammatin hankkimiseksi tai työtehtäviä opinnollistetaan. Tavoitteena on kestävän kehityksen mallin luominen työllistämisen ja kouluttautumisen prosesseihin.

  Hankkeen vahva, kuntien sisäinen ja kuntarajat ylittävä yritysyhteistyö mahdollistaa entistä paremmin aktiiviset rekrytointiprosessit ja alueellisen liikkuvuuden työnhakijoille ja tavoitteena on myös, että sen tueksi rakennettaan vahva yhteistyöverkosto TE-palveluiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

  Hankkeessa edistetään Mäntsälässä luodun resurssienkartoitusmittariston digitaalisen alustan rakentamista ja pilotointia.

  Kestävää kehitystä työurien hallintaan hankkeen esite (pdf)

  Hankkeen asiakasohjaus

  hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä

  Mira Seppälä

  Hanketyöntekijä

  puh. 040 314 6091

  mira.seppala@mantsala.fi

  TE-toimiston yhteyshenkilö: Pia Sillanpää, pia.sillanpaa@te-toimisto.fi.