Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

ESR-hankkeet työnhakijoille

 • Gradus- projekti

  • Järjestäjä: Hyte ry
  • Toimintakausi: 30.4.2023 asti
  • Kohderyhmä: Työllisyys-Espoon työnhakija-asiakkaat
  • Tarjoaa työnhakijoille tukea työhönvalmennuksen keinoin.
  • Yhteystiedot: Jukka Rosenblad, jukka.rosenblad@hyte.fi, puh. 050 520 9860
  • Hankkeen nettisivut

   

  Re:connect – Opintojen jälkeen työelämään

  • Järjestäjä: Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Toimintakausi: 31.11.2023 asti
  • Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat media- ja av-alan tutkinnon äskettäin suorittaneet nuoret, jotka pyrkivät saamaan työuransa käyntiin.
  • Re:connectin tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa alle 30-vuotiaiden, audiovisuaalisille aloille valmistuneiden nuorten pääsyä työelämään. Hankkeen tuloksena syntyy tietoa valmistuvien nuorten osaamisesta, työelämän osaamistarpeista ja niihin liittyviä toimintaehdotuksia sekä työllistymistä tukeva trainee-ohjelmamalli av-alan ja muiden alojen yritysten käyttöön.
  • Yhteystiedot: Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@metropolia.fi, puh. 050 355 0779
  • Hankkeen nettisivut
 • NOSTO - Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa

  • Järjestäjä: Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmät: Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat sekä maahanmuuttajataustaiset
  • Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on saada kiertotalousalalle uutta osaavaa työvoimaa. Hanke mahdollistaa ympäristöalan ammattitutkinnon tai tutkinnon osien opiskelun veloituksetta ja joustavasti non stop aloituksen avulla. Tavoitteena on myös auttaa työnhakijoita oman ympäristöalan työllistymispolun pohdinnassa.
  • Yhteystiedot: Katja Rautalin, katja.rautalin@sykli.fi, puh. 046 920 0445
  • Hankkeen nettisivut

   

  Kokemusasiantuntijat verkossa

  • Järjestäjä: Laurea AMK & Valo-Valmennusyhdistys
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Rikos- ja päihdetaustaiset, joiden oma kuntoutuminen on edennyt riittävän pitkälle, ja jotka haluavat hyödyntää kokemustaustaansa ohjaus- ja auttamistyössä
  • Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja.
  • Yhteystiedot: Johanna Kurki, hanketyöntekijä, johanna.kurki@laurea.fi, puh. 046 922 2356
  • Hankkeen nettisivut

   

  Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle

  • Järjestäjä: Haaga-Helia AMK
  • Toimintakausi: 30.8.2023 asti
  • Kohderyhmät: Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla oleva työvoima, erityisesti lomautettuna, työttömänä tai irtisanomisuhan alla olevat alan ihmiset
  • Tavoitteena on tukea matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen työntekijöiden osaamisen lisäämistä tiedolla johtamisessa. Henkilökunnan ja sitä kautta alan yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuetaan yritysten mahdollisuuksia luoda uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita hyödyntäen digitaalisia työkaluja.
  • Yhteystiedot: Kristian Sievers, projektipäällikkö, Kristian.Sievers@haaga-helia.fi, puh. +358 2944 71169
  • Hankkeen nettisivut

   

  Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä

  • Järjestäjä: Metropolia AMK & Sosped -säätiö
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmät: Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä työllisyyttä edistävien järjestöjen työntekijät.
  • Järjestötyöntekijät yhteiskehittävät kohde- ja sidosryhmien kanssa matalan kynnyksen digiosallisuutta edistävän ja digisyrjäytymistä estävän toimintamallin. Tavoitteena on tunnistaa, kehittää, soveltaa ja hyödyntää olemassa olevia digiratkaisuja digiosallisuuden vahvistamiseksi.
  • Yhteystiedot: Janett Halonen, projektipäällikkö, janett.halonen@metropolia.fi, puh. 040 660 1765
  • Hankkeen nettisivut

   

  Restart Your Career

  • Järjestäjä: Startup Refugees 
  • Toimintakausi: 30.4.2023 asti
  • Kohderyhmät: Nuoret alle 30-vuotiaat maahanmuuttajat, Muut maahanmuuttajat, jotka ovat lomautus- tai irtisanomisuhan alla, jotka ovat tulleet lomautetuiksi, menettäneet koronaepidemian vuoksi työpaikkansa tai joilla on muuten vaikeuksia työllistyä pandemian takia tai erityisen heikko työmarkkina-asema, Suurin osa kohderyhmästä on ollut Suomessa vasta vähän aikaa ja tullut maahan turvapaikanhakijana tai pakolaisena
  • Restart Your Career -hanke tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten maahanmuuttajien työllistymistä koronavirusepidemian aiheuttamassa työllisyystilanteessa.
  • Yhteystiedot: sara@startuprefugees.com, community coordinator, puh. 044 978 8025, (Dari/Farsi, English, and Finnish language skills)
  • Hankkeen nettisivut

Päivitetty: 24.03.2023