Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Uudenmaan TE-toimiston muut hankkeet

ESR-hankkeet

ESR-hankkeista löytyvät lisätiedot on koottu verkkopalveluun, joka on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Etelä-Suomessa rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kaksi rahoittajaviranomaista: Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto.

Rakennerahastojen yhteystiedot

TyöDesign

TyöDesign kuuluu osana Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toteutettavaan työkykyohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille.

TyöDesign -työkykyohjelman nettisivut

TyöSIB

Työ-SIB on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke. Hankkeen päätavoite on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään vuoden 2025 loppuun mennessä. Työllistämistä tekevät palveluntuottajat, jotka ovat työllistämisen kokeneita ammattilaisia. Hankkeen hallinnosta ja rahoituksesta vastaa S-Pankki.

TyöSIB -hankkeen nettisivut