Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

ESR-hankkeet yrityksille

Yrityksille tarkoitetut ESR-hankkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ohjelmia. Jos kyseessä on maksullinen palvelu, siitä kerrotaan hankkeen kuvauksessa.

ESR-hankkeet yrityksille

 •  

 • KUUMA palvelupolku työnantajille 

  • Järjestäjä: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Keuda Koulutuspalvelut Oy ja Live-säätiö 
  • Toimintakausi: 28.2.2025 asti 
  • Kohderyhmä: Yritykset erityisesti Uudenmaan KUUMA-seudun kunnissa 
  • Tuemme työnantajia tehtävään sopivien työnhakijoiden kontaktoinnissa, rekrytointiprosessin eri vaiheissa, työtehtäviin perehdyttämisessä sekä valmennamme työyhteisöjä monikulttuurisuuden ja -muotoisuuden kysymyksissä.   Työnmuotoilulla pyrimme löytämään tapoja, joilla työnhakijan osaaminen, vahvuudet ja mahdolliset rajoitteet voidaan sovittaa yhteen työnantajan rekrytointitarpeiden kanssa. Yritysvalmentajat kartoittavat työnantajien osaamistarpeita, joiden pohjalta räätälöimme tarvittaessa täsmäkoulutusta rekrytoinnin tueksi.  
  • Yhteystiedot: Sari Aarnio, sari.aarnio@keuda.fi, puh. 040 174 4442
  • Hankkeen nettisivut

   

   

  UUTOS - Uusi työ ja osaamisen johtaminen

   

  • Järjestäjä: Metropolia, Haaga-Helia, Laurea (3amk)
  • Toimintakausi: 1.2.2023-30.9.2025
  • Kohderyhmä: Uudellamaalla toimivat pk-yritykset, yrittäjät, organisaatiot eri toimialoilta.
  • UUTOS - Uusi työ ja osaamisen johtamisen -hankkeessa vahvistetaan metropolialueen osaamista, tuetaan kansainvälistä kilpailukykyä, sekä elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Korkeakoulujen ja hankkeeseen toimivien yritysten välisessä yhteistyössä kehitetään uusia toimintamalleja yrityksen osaamisen kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Hankkeen avulla tuetaan liiketoiminnan ja osaamispääoman kasvua yrityksessä. Hankkeen sisällöillä ja teemoilla tavoitetaan ja tuetaan seuraavien asioiden kehittämistä kuten mm.; yrityksen strategialähtöisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen, osaamispääoman varmistaminen ja osaamisen johtamisen kokonaisuus tulevaisuuden kilpailutekijänä, jatkuva oppiminen, oppivat tiimit ja verkostot sekä monikanavainen myynti, osaamisen ennakointi ja yrityksen tulevaisuudenkestävyys ja palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisen muotona. Hanke on yrityksille maksuton. Hankkeen sisältö on de minimis -tuen alaista toimintaa.
  • Yhteystiedot: Nea Granlund, nea.granlund@metropolia.fi, puh. 050 475 5407
  • Hankkeen nettisivut

   

  MONIOSAAJAT - Sote-järjestöt tulevaisuuden tekijöinä (ESR+)

  • Järjestäjä: Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuntoutussäätiö
  • Toimintakausi: 16.1.2023-31.12.2025​
  • Varsinaisena kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöt, niiden työntekijät, vapaaehtoiset (aktiivit), luottamushenkilöt ja jäsenet Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueilla. Välillisinä kohderyhminä ovat sote-järjestöjen toimijaverkostot, hyvinvointialueet sekä potentiaaliset uudet aktiivitoimijat sekä järjestöihin tulevaisuudessa työllistyvät, mukaan lukien maahanmuuttaneet ja vieraskieliset.
  • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osaamista ja lisätä työvälineitä järjestöjen oman toiminnan kehittämiseen osana uusia hyvinvointialueita. Toimenpiteet: selvitystyö, kehittämisryhmän työpajat, järjestölähtöiset kehittämisprosessit ja koulutukset. Toimenpiteisiin osallistuminen on järjestötoimijalle maksutonta hankkeen toimintaa. Edellytyksenä osallistumiselle on ESR+-rahoituksen vaatimus osallistujien ilmoittautumisesta hankkeen kohderyhmäksi (tarkoittaa sähköisen lomakkeen täyttämistä toiminnan alussa ja lopussa) ja arviointiin liittyvän palautteen täyttäminen.
  • Yhteystiedot: Kristiina Vesama, kristiina.vesama@humak.fi Voit myös ilmoittautua tapahtumiin mukaan suoraan verkkosivujen kautta tai liittyä hankkeen tiedotuslistalle: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9c7ebcfd-3a85-4e87-80aa-d50ba4eb6359?displayId=Fin2796342
  • Hankkeen nettisivut

   

Kasvuväylä

ESR-hankkeiden lisäksi yritykset voivat hyödyntää Kasvuväylää, joka auttaa kasvun johtamisen ja rahoittamisen palveluiden löytämisessä.

Kasvuväylä on Uudenmaan TE-toimiston maksuton asiantuntijapalvelu yrityksille. Kasvuväylässä autetaan kasvuhaluisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisen eri tarpeissa ja neuvotaan yrityksen kehittymistä tukevista etenemisvaihtoehdoista. Kasvuväylä auttaa esimerkiksi kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne tai yritys tarvitsee rahoitusta kehittämisprojektiin.

Kasvuväylän nettisivut

Päivitetty: 05.03.2024