Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

ESR-hankkeet yrityksille

Yrityksille tarkoitetut ESR-hankkeet ovat pääsääntöisesti maksuttomia ohjelmia. Jos kyseessä on maksullinen palvelu, siitä kerrotaan hankkeen kuvauksessa.

ESR-hankkeet yrityksille

 • Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen

  • Järjestäjä: TSL
  • Toimintakausi: 31.5.2023 asti
  • Kohderyhmä: Helsinki-Vantaan lentokentän alueen yritykset ja niiden työntekijät, työsuhde oltava voimassa, voi olla lomautettuna
  • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hankealueella toimivien työntekijöiden kuin myös työyhteisöjen luottamusta selviytyä koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista ja tukea yritysten elpymistä. Hankkeen palveluilla ja toimenpiteillä vahvistetaan muutoskyvykkyyttä ja osaamista sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia.  Yrityksille tarjotaan tukea ja työvälineitä työkyky- ja muutosjohtamiseen sekä edistetään yritysten verkostoitumista. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Timo Tiikkaja, hankepäällikkö, timo.tiikkaja@tsl.fi, puh. 040 506 3846
  • Hankkeen nettisivut

  MUUVO muutosvoimaa osaamisesta

  • Järjestäjä: Laurea AMK
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Pilotointivaiheessa vantaalaiset pk-yritykset, levittämisvaiheessa uusimaalaiset pk-yritykset
  • Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten muutoshallintaan ja vihreään siirtymään liittyviä prosesseja. MUUVO-muutospolun avulla yritysten tavoitteisiin päästään osaamisen kehittämisen, muutoshallinnan ja vihreän siirtymän teemoihin keskittyvillä mikrokursseilla, joista syntynyttä osaamista hyödynnytetään yrityskohtaisissa valmennuksissa muutoskyvykkyydestä. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Mira Rajalakso, projektipäällikkö, mira.rajalakso@laurea.fi, puh. 050 578 0073
  • Hankkeen nettisivut
 • HelsinkiNorth & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa

  • Järjestäjä: HelsinkiNorth & Hyria Koulutus Oy
  • Toimintakausi: 31.7.2023 asti
  • Kohderyhmä: Keski-Uudenmaan, Hämeenlinnan, Vihdin ja Riihimäen matkailualan yritykset
  • Hankkeen avulla luodaan matkailullinen ekosysteemi, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeen avulla tunnistetaan matkailualan paikalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä vastataan yritysten ja työnantajien tarpeisiin nopeasti räätälöidyillä ja laadukkailla laboratorioilla, joiden tavoitteena on tuoda yritysten kokeiltavaksi ja käyttöön alan uusimpia toimintamalleja, välineitä ja markkinointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Roni Pakkala, projektipäällikkö, roni.pakkala@helsinkinorth.fi, puh. 040 661 6274 & Sini Rauhala, hankevastaava, sini.rauhala@hyria.fi, puh. 040 610 4706
  • Hankkeen nettisivut
 • Rohkeus kasvaa

  • Järjestäjä: Cursor Oy
  • Toimintakausi: 31.7.2023 asti
  • Kohderyhmä: Loviisalaiset yritykset
  • Hankkeessa innostetaan loviisalaisia yrityksiä tähtäämään kasvu-uralle ja sen myötä luodaan seudulle uusia työpaikkoja. Hankkeella edistetään erityisesti yritysten nopeaa reagointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen palvelut ovat maksullisia.
  • Yhteystiedot: Riina Laaksonen, projektipäällikkö, riina.laaksonen@cursor.fi, puh. 040 190 2534
  • Hankkeen nettisivut
 • Ponnahduslauta rohkeuteen -mikroyritysten re-start

  • Järjestäjä: Haaga-Helia AMK
  • Toimintakausi: 15.8.2023 asti - HUOM! Viimeinen valmennus alkaa 1.3.2023
  • Kohderyhmä: Urheilu-, liikunta- tai matkailualalla toimivat yksinyrittäjät ja alan yritykset, joissa on alle 10 työntekijää. Yrityksestä ohjelmaan voivat osallistua sekä yrittäjä itse että työntekijät.
  • Hankkeen tavoitteena on Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen.  Hanke kohdentuu yrittäjiin ja yritysten työntekijöihin. Hankkeen tuloksena mikroyrittäjillä ja työntekijöillä on jatkuvan kehittämisen toimintatapa, jossa kehityskohteen tai mahdollisuuden havaitsemisen jälkeen kyetään reagoimaan oman henkilökohtaisen tarpeen (hyvinvointi) tai liiketoiminnan tarpeen (arviointi, kehittäminen, kaupallistaminen) mukaisesti. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Nina Kallberg, nina.kallberg@haaga-helia.fi, puh. 029 447 1331 & Auli Pekkala, auli.pekkala@haaga-helia.fi, puh. 029 447 1635 & Mariitta Rauhala, mariitta.rauhala@haaga-helia.fi, puh. 029 447 1189
  • Hankkeen nettisivut

  Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi

  • Järjestäjä: Humak AMK
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden tuottajat, maahanmuuttajataustaiset taide- ja kulttuurialan toimijat sekä muut taide- ja kulttuurialan ammattilaiset
  • Hankkeen tavoitteena on parantaa taide- ja kulttuurialojen toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Petri Katajarinne, projektipäällikkö, petri.katajarinne@humak.fi, puh. 050 408 6463
  • Hankkeen nettisivut

  Toivo@Tee - Kohtaamista, vertaisvoimaa ja uusia askelia mikroyrittäjille

  • Järjestäjä: Laurea AMK
  • Toimintakausi: 31.3.2023 asti 
  • Kohderyhmä: Yksin- ja mikroyrittäjät
  • Tavoitteena on edistää mikroyrittäjän hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa. Hanke toteutetaan pääosin verkossa monimuotoisin tapaamisin ja työpajoin. Hanke ottaa vastaan uusia yrittäjiä vielä syksyn 2022 ajan. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Tarja Kantola, projektipäällikkö, tarja.kantola@laurea.fi
  • Hankkeen nettisivut

  Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää - Vihreä vastuu hanke 

  • Järjestäjä Laurea AMK
  • Toimintakausi 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Pienten ja keskisuurten tilitoimistojen asiakkaat sekä itse tilitoimistot 
  • Keskitymme yhdessä tilitoimistojen ja heidän asiakkaittensa kanssa vastuullisen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen. Uudistamisen ja kehittämisen tavoitteena on uudenlainen, yhtenäinen, neutraali ja objektiivinen palvelumalli tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Jaakko Grönmark, jaakko.gronmark@laurea.fi & Suvi Sivén, suvi.siven@laurea.fi
  • Hankkeen nettisivut

  Katse tulevaisuuteen

  • Järjestäjä: Metropolia AMK  
  • Toimintakausi: 30.4.2023 asti
  • Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan mikro- ja pk-yritykset
  • Hanke vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyvät läpi joko yrityskohtaisen tai useiden yrittäjien pienryhmässä toteutettavan kehittämispolun, jonka aikana kirkastetaan yhdessä työyhteisön tulevaisuuden visio ja rakennetaan konkreettinen suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Titta-Maria Kettunen, projektipäällikkö, titta-maria.kettunen@metropolia.fi, puh. 050 536 2922
  • Hankkeen nettisivut

  Oona 2.0

  • Järjestäjä: Metropolia AMK
  • Toimintakausi: 28.2.2023 asti
  • Kohderyhmä: Uudenmaan alueen yrittäjänaiset
  • Hankkeessa tarjotaan uusmaalaisille yrittäjänaisille digiosaamista vahvistavaa koulutusta sekä mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja verkostojen vahvistamiseen. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Elina Förster, projektipäällikkö, elina.forster@metropolia.fi, puh. 040 184 1947 & Auli Räsänen, suunnittelija, auli.rasanen@metropolia.fi, puh. 040 672 6577
  • Hankkeen nettisivut

  VALKKU - Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen 

  • Järjestäjä: Työtehoseura ry
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Green care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjät ja luontoa toiminnassaan hyödyntävien hyvinvointialan yrittäjät (yksinyrittäjät, mikroyrittäjät)
  • Tavoitteena on lisätä valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa selviytymään korona-ajan yli ja sitä seuraavassa uudessa toimintaympäristössä. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Anne Korhonen, anne.korhonen@tts.fi, puh. 044 714 3710
  • Hankkeen nettisivut

  Bounce forward - Resilienssiä työelämään

  • Järjestäjä: LAB Ammattikorkeakoulu
  • Toimintakausi: 31.8.2023 asti
  • Kohderyhmä: Pk-sektorin yritykset, jotka haluavat kehittää uusia yhteisöllisiä toimintatapoja ja asiantuntijatyötä tekevät henkilöt, jotka haluavat toimia työpaikoilla muutosagentteina (mukaan voi hakea myös englantia työkielenään käyttävä yritys)
   • Itsenäistä asiantuntijatyötä tekevät työntekijät sekä esimiehet pk-yrityksissä ja työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla. Erityisesti henkilöstö yrityksissä, joissa ollaan siirtymässä itsenäisestä yksilötyöstä yhteisölliseen työorientaatioon, tai yrityksissä, joissa COVID-19 –viruksen seurauksena on jouduttu pakotetusti muuttamaan toimintaan ja tarvitaan kehittämiskumppanuutta uusien toimintatapojen rakentamiseksi. Tai yrityksissä, joissa halutaan vahvistaa COVID-19-viruksen seurauksena muutoskykyään vastaisuuden varalle.
   • Yrittäjät ja itsensä työllistäjät, joiden työn luonne on asiantuntijatyötä ja jotka toimivat em. alueilla.
  • Tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua. Eri organisaatioiden asiantuntijoille suunnatulla valmennuksella lisätään työpaikkojen sisäisiä osallistamisen ja yhteisölliseen kehittämisen käytännönvalmiuksia. Lisäksi valmennuksella tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa. Hankkeen palvelut ovat maksuttomia.
  • Yhteystiedot: Hanna-Kaisa Aalto, hanna-kaisa.aalto@utu.fi, 050 439 4457
  • Hankkeen nettisivut 

Kasvuväylä

ESR-hankkeiden lisäksi yritykset voivat hyödyntää Kasvuväylää, joka auttaa kasvun johtamisen ja rahoittamisen palveluiden löytämisessä.

Kasvuväylä on Uudenmaan TE-toimiston maksuton asiantuntijapalvelu yrityksille. Kasvuväylässä autetaan kasvuhaluisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisen eri tarpeissa ja neuvotaan yrityksen kehittymistä tukevista etenemisvaihtoehdoista. Kasvuväylä auttaa esimerkiksi kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne tai yritys tarvitsee rahoitusta kehittämisprojektiin.

Kasvuväylän nettisivut

Päivitetty: 13.02.2023