Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Länsi-Uusimaa

Länsi-Uudellamaalla toimii vuonna 2022 yksi hanke: Vihdin kunnan Työvoimala Boost. Alta löydät lisätietoja hankkeesta.

 • Hankkeen yleistiedot

  Hankeorganisaation nimi: Vihdin kunta

  Hankkeen nimi: Työvoimala Boost

  Hankkeen toiminta-alue: Länsi-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu

  Hankkeen asiakaskohderyhmä: Korona COVID-19 pandemian seurauksena työttömiksi jääneet ja muutoin pitkään työttömänä olleet, joilla on selkeä riski työttömyyden edelleen pitkittymisessä, sosiaali- ja terveydenhuollonalan työnhakijat riippumatta työttömyyden kestosta, sekä yli 55-vuotiaat työnhakijat.

  Hankkeen tarjoamat palvelut: Yksilöllistä, räätälöityä ja asiakasta lähellä toteutettavaa valmennusta avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Asiakkaan työnhakuun liittyvien arjen digitaitojen vahvistamista yksilö- tai ryhmävalmennuksen keinoin. Valmennuksen kesto 3-4kk.

  Hankkeen kuvaus: Työvoimala Boost tarjoaa laajan verkostonsa avulla vihtiläisille työnhakijoille työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille yrityksiin ja yhteisöihin koko Länsi-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Työnhakijaa motivoidaan aktiiviseen työnhakuun, sekä tuetaan työhön hakeutumisessa, oman osaamisensa markkinoinnissa ja työssä olemisessa työvalmennuksen avulla.

  Koulutustarpeessa olevaa työnhakijaa ohjataan koulutukseen tutkinnon suorittamiseksi, koulutuksen päivittämiseksi tai mahdollistetaan lyhytkorttikoulutus työllistymisen edistämiseksi. Työn opinnollistamisen kautta tuetaan työnhakijan osaamisen tunnistamista ja kouluttautumista kohti ammatillista tutkintoa ja työllistymistä.

  Työnhakuun liittyvien arjen digitaitojen kehittämiseen työnhakijalle mahdollistetaan yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta fyysisten tapaamisten ja koulutusten kautta, tai etävalmennuksen keinoin.

  Työvoimala Boost pyrkii kohtamaan asiakkaat siellä, missä asiakkaat ovat ja järjestämään tapaamiset lähelle asiakasta. Fyysisten tapaamisten lisäksi työnhakijan valmennusta voidaan toteuttaa puhelimitse tai etäyhteydellä asiakkaan tilanne ja toiveet huomioiden.

  Valmennuksen aikana työnhakijan työ- ja toimintakykyä selvitetään Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmää hyödyntäen. Kysely toteutetaan valmennuksen alussa, prosessin aikana, sekä asiakkaan päättäessä hankkeessa. Tämä tukee työnhakijaa omien tavoitteiden asettamisessa hankkeen aikana, sekä mahdollistaa asiakkaalle ja valmentajalle työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun ja näkyväksi tekemisen.

   

  Hankkeen asiakasohjaus

  hanketyöntekijän yhteystiedot, joka vastaa asiakkaiden vastaanottamisesta ja kyselyistä

  Erika Knaster                                                                      Päivi Lipasti

  Hankevastaava                                                                   Hanketyöntekijä

  puh. 044 493 4849                                                             puh. 044 493 4302

  erika.knaster@vihti.fi                                                         paivi.lipasti@vihti.fi

  TE-toimiston yhteyshenkilö: Henry Saarinen, henry.saarinen@te-toimisto.fi.