Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkishallinnon toimijoita tekemään verkko- ja mobiilipalveluistaan saavutettavia.

Verkkosivujen lisäksi myös sivuilla olevien pdf-tiedostojen ja muiden asiakirjojen tulee olla saavutettavia.

Saavutettavan pdf-tiedoston ominaisuuksista ja luomisesta (saavutettavasti.fi)

Lainsäädäntö

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (finlex.fi)

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeistuksen julkisen työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta, jonka sivut 103-116 koskevat työllisyyspoliittista avustusta.

TEM:in ohje julkisen työvoiman- ja yrityspalvelun lain ja asetuksen soveltamisesta (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhteistyössä yhdistys- ja säätiötoimijoiden sekä TE-toimistojen kanssa linjaukset TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeiluja tarjoavien yhdistysten, säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteistyöstä. Niiden tavoitteena on parantaa palkkatuetun työn ja työkokeilujen vaikuttavuutta.

Linjaukset TE-toimistojen ja palkkatuettua työtä ja työkokeilua tarjoavien välityömarkkinoiden yhteistyöstä (pdf)

Päivitetty: 23.06.2022