Palvelut osatyökykyisille

Työkykykoordinaattorit










Sari Hoffrén, p. 0295 043 558, sari.hoffren(at)te-toimisto.fi


Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että työkyvyn alenema ei vie ketään työelämän ulkopuolelle. Vamma tai sairaus ei aina välttämättä tarkoita työkyvyttömyyttä eikä edes osatyökykyisyyttä. Silti moni pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö on tällä hetkellä kokonaan ilman työtä.

Koska työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, palveluja on räätälöitävä heidän henkilökohtaisen tilanteensa mukaisesti. Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka hallitsee niin sosiaali-, terveys- kuin TE-palvelujenkin kirjon.

 

 

 

 

 

 

 

 


Marjaana Pitkänen-Pääkkönen, puh. 0295 043 670,
marjaana.pitkanen-paakkonen(at)te-toimisto.fi

Jos asiakkaalla on jokin sairaus tai vamma, mikä heikentää työ- tai opiskelukykyä ja asiakas tarvitsee tukea kokonaistilanteen selvittämisessä, niin tavoitteena TE-palveluiden toiminnassa on tunnistaa sairauden tai vamman aiheuttama palvelutarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asiakkaan kanssa voidaan räätälöidä sopivia palveluita (TE-palvelut, kuntoutuspalvelut, Kelan palvelut, työeläkeyhtiön palvelut, sosiaalipalvelut, terveydenhuollon palvelut, kaupunkien ja kuntien palvelut). Tavoitteena on yhdistää lakisääteisiä ammatillisen kuntoutuksen palveluita, TE-palveluita ja muita palveluita asiakasystävällisesti, oikea-aikaisesti ja saumattomasti. 

Työnhakija

Työnhakija asiakas, jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten voimme palvella sinua parhaiten, sinun elämäntilanteessasi.

Yhteistyökumppani

Yhteistyökumppani, jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä. Luodaan asiakkaillemme hyvä ja yhteinen kuntoutuspolku.

Työnantaja

Työnantaja, jos sinulla on tarjota töitä osatyökykyiselle, niin ota yhteyttä. Keskustellaan, miten voimme tukea sinua rekrytoinnissa.

Oma
asiointi

Linkit videoihin:

Työkykykoordinaattorin tehtävät, asiakkaat ja palvelut

osa 1,  (video, kesto 0,52 min)

osa 2, (video, kesto 1,18 min)

osa 3,(video, kesto 1,05 min)

osa 4,(video, kesto 1,43 min)

osa 5,video ( kesto 1,36 min)

osa 6,(video, kesto 0,38 min)

Oskun tarina(video, kesto 1,28 min)