Palvelut osatyökykyisille


Pohjois-Savon TE-toimiston työkykykoordinaattori
Sari Hoffrén

p. 0295 043 558
sari.hoffren(at)te-toimisto.fi (at=@)

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että työkyvyn alenema ei vie ketään työelämän ulkopuolelle. Vamma tai sairaus ei aina välttämättä tarkoita työkyvyttömyyttä eikä edes osatyökykyisyyttä. Silti moni pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö on tällä hetkellä kokonaan ilman työtä.

Koska työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, palveluja on räätälöitävä heidän henkilökohtaisen tilanteensa mukaisesti. Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka hallitsee niin sosiaali-, terveys- kuin TE-palvelujenkin kirjon.

Katso video Oskun tarinasta osatyökykyisenä työllistymisestä.

Oma
asiointi