Työlupapalvelut

In English

Tervetuloa TE-toimistojen työlupapalveluiden valtakunnallisille sivuille. Löydät näiltä sivuilta tietoa, miten TE-toimisto käsittelee työntekijän oleskelulupahakemusta, ja mitä työnantajan täytyy tehdä hakuprosessin eri vaiheissa. Löydät myös tietoa, missä tapauksissa ja miten työnantajana teet työntekijäilmoituksen.

Jos olet palkkamassa työntekijää, joka ei ole EU-valtion, Liechtensteinin, Sveitsin, Islannin tai Norjan kansalainen, työntekijän täytyy yleensä hakea oleskelulupaa muuttaessaan Suomeen.

Työntekijällä täytyy olla työpaikka valmiina, ennen kuin työntekijän oleskelulupaa voi hakea. Työntekijän täytyy hakea oleskelulupaa itse. Voit kuitenkin neuvoa häntä oikean hakulomakkeen valinnassa. Tarkista Maahanmuuttoviraston sivuilta, että työntekijä käyttää oikeaa lomaketta.

Oleskeluluvat työnteon perusteella (migri.fi)

Maahanmuuttoviraston ohjevideo oikean oleskeluluvan hakemiseen 

Näin valitset oikean hakemuksen (youtube.com)

Mitä tarkoittavat TE-palveluiden osapäätös ja Maahanmuuttoviraston päätös?

Työ- ja elinkeinotoimisto tekee osapäätösharkinnan työntekijän oleskelulupahakemuksesta ja 6–9 kk kestävään kausityöoleskelulupaan, kun työntekijä on tulossa Suomeen työskentelemään suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen. Oleskelulupa myönnetään sille ammattialalle, jolle työ kuuluu.

Katso kaikki työperusteiset hakemukset Maahanmuuttoviraston Oleskelulupahakemukset työnteon perusteella -sivulta.

Oleskelulupahakemukset työnteon perusteella (migri.fi)

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti: TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto puolestaan tekee lopullisen päätöksen.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, eli TE-toimisto arvioi työvoiman saatavuuden kyseisellä alalla, työsuhteen ehdot, työnantajan ja työntekijän edellytykset sekä työntekijän saaman toimeentulon työstä.

Päätöksestä valittaminen

Jos hakija tai työnantaja eivät ole tyytyväisiä Maahanmuuttoviraston päätöksen, he voivat hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä joko hakija tai työnantaja.

Työnantaja voi valittaa vain TE-toimiston osapäätöksestä. Jos työnantaja aikoo valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, työnantajalla täytyy olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja. Ohje siitä, miten valitus tehdään, toimitetaan Maahanmuuttoviraston päätöksen liitteenä.

Työnantajan opas

Tutustu Työnantajan ohjeisiin Migrin verkkosivuilla.

Työnantajalle (migri.fi)

Tutustu työntekijäilmoitukseen ja työntekijän oleskeluluvan hakuprosessin vaiheisiin ja eri osapuolten vastuisiin.

Päivitetty: 13.03.2024