Työlupapalvelut

In English

Tervetuloa TE-toimistojen työlupapalveluiden valtakunnallisille sivuille. Sivuilta löytyy tietoa työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelystä TE-toimistoissa ja ulkomaalaisten työnteosta Suomessa.  

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava

Käsittelyajat

Työntekijän oleskelulupahakemukset käsitellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuksen liitteineen. TE-toimisto tekee ensin osapäätöksen, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee hakemukseen päätöksen.

Lisätietoja oleskelulupahakemuksen kokonaiskäsittelyajoista

Käsittelyajat (migri.fi)⁠

Sivu päivitetty 21.6.2023

Päivitetty: 06.07.2023