Työllisyyspoliittiset hankkeet

Pohjois-Savon hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille, työmarkkinavalmiuksien parantaminen verkkopalveluiden sekä sähköisen asioinnin avulla.

Työllisyyspoliittinen avustus 

Hankkeiden painopisteet

Hankkeiden painopisteinä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen palveluohjauksen ja räätälöidyn työhönvalmennuksen avulla. Lisäksi hankkeissa keskitytään digitaitojen parantamiseen sekä sopivan koulutuspolun räätälöimiseen. Tavoitteena on löytää työnhakijalle työ- tai koulutuspaikka.

Pohjois-Savon työllisyyspoliittiset hankkeet 2020

Puijolan Työlinkki 2
Kuopion Setlementti Puijola ry
1.1.2019 - 31.12.2021
Elina Neuvonen, Hanna-Mari Kukkonen

Puijolan Työlinkki (puijola.net)

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUOSILLE 2021 - 2023

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen vuosille 2021-2023 on avattu.

Oma
asiointi