Työllisyyspoliittiset hankkeet

Pohjois-Savon hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille, työmarkkinavalmiuksien parantaminen verkkopalveluiden sekä sähköisen asioinnin avulla.

Hankkeiden painopisteet ovat
 

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen palveluohjauksella ja räätälöidyllä työhönvalmennuksella sekä atk-perustaitojen osaamisen päivittäminen ja koulutuspolkujen räätälöinti. Tärkeänä painopisteenä on löytää työnhakijalle työpaikka avoimilta työmarkkinoilta tai koulutuspaikka.


Pohjois-Savon työllisyyspoliittiset hankkeet 2020

Puijolan Työlinkki 2


Kuopion Setlementti Puijola ry
1.1.2019 - 31.12.2021
Elina Neuvonen, Hanna-Mari Kukkonen

Puijolan Työlinkki 2 verkkosivut

 

Oma
asiointi
Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)