Työllisyyspoliittiset hankkeet

Pohjois-Savon hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille, työmarkkinavalmiuksien parantaminen verkkopalveluiden sekä sähköisen asioinnin avulla.

Työllisyyspoliittinen avustus (tyomarkkinatori.fi)

Hankkeiden painopisteet

Hankkeiden painopisteinä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen palveluohjauksen ja räätälöidyn työhönvalmennuksen avulla. Lisäksi hankkeissa keskitytään digitaitojen parantamiseen sekä sopivan koulutuspolun räätälöimiseen. Tavoitteena on löytää työnhakijalle työ- tai koulutuspaikka.

Lisätietoja työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja hankkeista:
asiantuntija Heli Pavier, p. 0295 043 677, heli.pavier(at)te-toimisto.fi

Pohjois-Savon työllisyyspoliittiset hankkeet 2023

 

Polku Auki

Polku Auki hanke tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä löytämään koulutus- ja työllistymismahdollisuuden. Hankeen toimialue: Kuopio (Karttula, Juankoski), Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi ja Varkaus. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat seuraavat asiakasryhmät, vapautuvat vangit, syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vähemmistöryhmät. Lisäksi alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta/tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai sen loppuun suorittamiseen, yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve sekä maahanmuuttajat ja osatyökykyiset.

Polku Auki -hanke (viadia.fi)

Toimeen

Toimeen hankkeen tavoitteena on kartoittaa osallistujien työ- ja toimintakykyä siten, että osallistujien kanssa yhteistyössä pystytään laatimaan yksilöllinen tavoitesuunnitelma, joka tähtää kohti työelämää tai koulutukseen. Hanke tarjoaa mahdollisuuden lyhytkoulutuksiin sekä osaamisen todentamiseen näyttöinä. Osallistujalle tarjotaan yksilövalmentajan ja työvalmentajan tuki koko hankeajan. Toimialueena Ylä-Savo ja sen kohderyhmään kuuluvat Yli 50 – vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve sekä alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta tai tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai koulutuksen loppuun saattamiseen. 

Toimeen -hanke (toimisaatio.fi)

Työkoutsi

Työkoutsi- hankkeen tarkoituksena on vastata siivous- ja puhtaanapito-, kiinteistönhoito- ja hoiva-alan henkilöstön saatavuuteen Pohjois-Savossa toiminnallisen työ- ja työhönvalmennusmallin kautta. Nämä toimialat nähdään alueella kärsivän erityisesti osaavasta työvoimapulasta. Kohderyhmänä vuonna 2021 ovat työttömät työnhakijat Pohjois-Savon alueella. Kohderyhmä painottuu yli 50-vuotiaisiin asiakkaisiin.

Työkoutsi -hanke (tukevasaatio.fi)

Validi

Validi-työhönvalmennus yhdistää kansainväliset osaajat ja työnantajat Pohjois-Savon alueella. Hanke tarjoaa yksilöllistä valmennusta, jonka tavoite on löytää työ- tai opiskelupaikka. Lisäksi autetaan yrityksiä ja työnantajia tunnistamaan työnhakijoiden osaaminen ja tätä kautta löytämään kansainvälisiä osaajia avoimiin työpaikkoihin. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajataustaiset työnhakijat koko Pohjois-Savon alueella.

Validi -hanke (puijola.net)

Päivitetty: 18.08.2023