Työttömyysturvalausunnot ja käsittelyajat

Peruslausunnon käsittelyaika

Asiantuntijalausunnon käsittelyaika

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoitat hakevasti työttömyysetuutta, TE-toimiston tehtävä on selvittää oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimisto antaa tästä niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon tiedoksi työttömyysetuutesi maksajalle, joka voi olla työttömyyskassa tai Kela. Lausunnon saatuaan työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta. 

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon tekemiseen, TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön. Selvityspyyntöön voit vastata helpoiten sähköisesti Oma asiointi -palvelussamme.

Voit seurata omia työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa. Omat työttömyysturvatiedot -palvelussa:

 • voit vastata selvityspyyntöön  
 • näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot
 • näet antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.

Peruslausunnot annetaan omassa TE- toimistossasi. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Asiantuntijalausunnot annetaan keskitetysti Uudenmaan TE-toimistosta. Tällaisia lausuntoja ovat muu kuin työsuhteessa tehty työ, työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä, opiskelu, nuorten velvollisuus hakea opiskelupaikkaa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä sekä työvoimapoliittisesti moitittava menettely. Työvoimapoliittinen lausunto annetaan viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet palauttanut selvityksesi liitteineen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

Asiantuntijalausuntojen keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 24 kalenteripäivää (tilanne perjantaina 12.4.2024). Voit seurata asiasi käsittelyn etenemistä Oma asiointi -palvelussa. Huomioithan, että käsittely perustuu saapumisjärjestykseen eikä käsittelyä voi kiirehtiä soittamalla puhelinpalveluun tai asioimalla TE-toimistossa tai kuntakokeilussa.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle silloin, kun sen antaminen kuuluu kunnan tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Myös kunta voi tehdä sinulle tarvittaessa selvityspyynnön, johon voit helpoiten vastata Oma asioinnissa.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana (tyomarkkinatori.fi)

Varaudu selvittämään oikeutesi työttömyysetuuteen

Annamme työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. Ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot saattavat riittää työvoimapoliittiseen lausuntoon, jonka lähetämme työttömyyskassaasi tai Kelaan.

Jos tarvitsemme lausuntoon lisäselvitystä, olemme sinuun yhteydessä.  

 • Sinun ei tarvitse toimittaa TE-toimistoon esimerkiksi todistuksia, jos niitä ei erikseen pyydetä.  
 • Näet Oma asiointi -palvelun vastaanottoilmoituksesta, onko työvoimapoliittinen lausunto annettu vai ottaako TE-toimisto sinuun yhteyttä lisäselvityksen saamiseksi.

TE-toimisto voi pyytää työvoimapoliittista lausuntoa varten esimerkiksi:

 • viimeisimmät työtodistukset tai työsopimuksen, jos olet vielä työssä
 • lomautusilmoituksen tai lomautustodistuksen, jos olet lomautettuna
 • päättö- ja tutkintotodistukset
 • ero- tai keskeyttämistodistuksen, jos olet eronnut oppilaitoksesta tai keskeyttänyt opintosi
 • asiakirjan opintojen alkamisen ajankohdasta ja opintojen laajuudesta, jos opiskelet edelleen
 • mahdolliset koulutukseen hakeutumisen tulokset, jos olet alle 25-vuotias
 • todisteen, että olet suorittanut armeijan tai siviilipalveluksen
 • passin tai haltuunottotodistuksen sekä työ- ja oleskeluluvat, jos olet maahanmuuttaja.

Oletko tyytymätön työvoimapoliittiseen lausuntoon?

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen työttömyyskassalle tai Kelalle. Tästä lausunnosta ei voi erikseen valittaa.

 • Jos haluat tietää, mihin lausunto perustuu, saat apua TE-toimistostasi tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelusta.

Työttömyysetuuden maksaja ei voi muuttaa TE-toimiston lausuntoa.  

 • Jos haluat valittaa, voit tehdä sen maksajan päätöksestä. Maksajan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Saat valitusohjeet työttömyysetuuden maksajalta päätöksen liitteenä.  
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen.

TE-toimisto voi käsitellä työvoimapoliittisen lausunnon uudelleen, jos sinulla on esittää asian käsittelyyn liittyvää uutta tietoa. Voit pyytää uudelleenkäsittelyä toimittamalla lisäselvityksen. Lisäselvitys voi olla esimerkiksi alkuperäisestä selvityksestä puuttunut todistus, muu liite tai oma vapaamuotoinen selvitys. Lisäselvityksen voit toimittaa TE-toimistoon tai kotikuntaasi, jos olet kuntakokeilun asiakas.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: 15.04.2024