Työllisyyspoliitinen avustus

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä välityömarkkinoiden vaikuttavuutta.  Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Tämän lisäksi avustusta voidaan myöntää sosiaalisen yrityksen perustamiseen tai sen toiminnan vakiinnuttamiseen.

Lue lisää työllisyyspoliittisesta avustuksesta
täältä
Haku vuodelle 2019
Pohjois-Savon TE-toimiston on avannut hankehaun ajalle 8.10. - 26.10.2018 klo 16.15 mennessä. Hankealueena on Kuopion seutu.

Lue hakuilmoitus täältä