Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaat hoidetaan siinä TE-toimistossa, jonka alueella vapaalle jäävän työpaikka sijaitsee.

Vuorottelusopimus ja liitteet (kopio sijaisen työsopimuksesta/nimittämiskirjasta ja todistus palkattomista poissaoloista 13 kk ajalta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista) toimitetaan:

TE-toimisto antaa vuorottelijan lausunnon vuorottelukorvauksen maksajalle (Kela tai työttömyyskassa), kun kaikki liitteet vuorotteluvapaasopimukseen liittyen on toimitettu TE-toimistolle ja TE-toimisto on tarkistanut sijaisen kelvollisuuden.

Tiedustelut vuorotteluvapaasta sähköpostitse:
kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
Aihe -kenttään otsikoksi: Vuorotteluvapaa

Lue lisää vuorotteluvapaasta.

 

Oma
asiointi