Uppdateringen av AN-tjänsternas kundinformationssystem kan orsaka tillfälliga störningar i tjänsten Mina e-tjänster, vilket kan leda till tillfälliga fördröjningar i hanteringen av arbetslöshetsrelaterade ärenden. Om du inte har fått ditt ärende skött i tid eller om hanteringen av det fördröjs på grund av störningen, kommer det att tas i beaktan av AN-tjänsterna. Ärenden som inte kunnat skötas kan åtgärdas i efterhand. Gör så här under störning

Arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsbyråerna erbjuder ett brett sortiment olika tjänster som stöder arbetsökning och sysselsättning.

De aktuella nyheterna och händelserna hittar du på byråernas egna sidor.


Paikalliset TE-palvelut Lappland Norra Österbotten Kajanaland Österbotten Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Satakunta Birkaland Södra Savolax Sydöstra Finland Tavastland Nyland Egentliga Finland