Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Tälle sivulle on koottu muun muassa työvoiman maahanmuuttoon, kotouttamiseen sekä suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyviä lisä- ja taustatietoja sisältäviä sivustoja.

Page in English

Linjaukset ja tilanteen vaikutus ministeriöiden vastuualueille

Valtioneuvosto seuraa tilanteen kehittymistä ja kokonaiskuvaa. Eri ministeriöt seuraavat tilannetta omien vastuualueidensa näkökulmasta.

Yritykset ja työnantajat

Yritys-Suomen puhelinpalvelu ja paikallisten TE-palveluiden työnantaja- ja yrityspalvelut tukevat normaalisti myös Ukrainan sodan vaikutusten alaisia yrityksiä ja työnantajia. Yrittäjän talousapu antaa puhelimitse maksutonta talous- ja velkaneuvontaa yrityksille ja yrittäjille.

Yrityspalveluiden ja -järjestöjen tarjoamaa tilannetietoa

Pakotteet

Asetetut pakotteet vaikuttavat erityisesti niihin suomalaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat Venäjän-kauppaa.

Ohjeita työnantajalle ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Työnantajan pitää selvittää, että palkattavalla henkilöllä on oikeus työskennellä Suomessa. Jos henkilölle on myönnetty tilapäisen suojelun perusteella oleskelulupa, hänellä on rajoittamaton työnteko-oikeus.

Ukrainasta saapuneen työnteko-oikeus ja siihen mahdollisesti liittyvät rajoitteet määräytyvät sen mukaan, millä perusteella henkilö on maassa. Maassa oleskelu voi perustua esimerkiksi tilapäiseen suojeluun, kausityötodistukseen, viisumivapauteen, turvapaikanhakuun tai työntekijän oleskelulupaan.

TE-palveluiden ohjeita työnantajalle ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

Tietoa työskentelystä ja kotoutumisesta henkilöasiakkaille

Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia saapuvat henkilöt voivat oleskella maassa viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Ilman oleskelulupaa voi työskennellä vain tarkasti rajatuissa ammateissa, jotka määritellään ulkomaalaislaissa.

EU:n aktivoima tilapäisen suojelun direktiivi tuli voimaan 4.3.2022. Tilapäinen suojelun tarkoituksena on tarjota nopeasti väliaikaista suojelua turvapaikkamenettelyä kevyemmällä prosessilla. Oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella saaneet henkilöt voivat työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia.

Ukrainalaiset voivat rekisteröityä TE-toimistossa työnhakijoiksi, mutta ilman kotikuntamerkintää heitä ei voida ohjata työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi. Henkilöt ovat oikeutettuja TE-toimistojen palveluihin.
 

1.3.2023 lähtien:

Ukrainassa käytävän sodan vuoksi Suomessa tilapäisen suojelun piirissä olevien henkilöiden työvoimapalvelut käynnistyvät aina TE-toimistossa, joka voi ohjata sinut 1.3.2023 alkaen asiakkuuteen alueen kuntakokeilussa. TE-toimisto tutkii asioinnin edellytysten täyttymisen ennen ohjaamista kuntakokeilun palveluihin eli asiakkuutesi voidaan ohjata asuinpaikkakuntasi kuntakokeiluun.
Siirron perusteena on työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettu laki (1269/2020). Kuulut aikaisintaan 1.3.2023 asiakasryhmään, jonka asiakkuus voi siirtyä kuntakokeilualueen kunnalle.

Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus TE-toimiston laatimaan alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. He voivat osallistua kotoutumiskoulutukseen.

Lisäksi tilapäistä suojelua saavat ovat oikeutettuja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisiin palveluihin, kuten

  • työnvälitys,
  • tieto- ja neuvontapalvelut,
  • osaamis- ja ammattitaitokartoitukset,
  • työkyvyn arviointi,
  • ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä
  • työkokeilu ja palkkatuki.

Tilapäistä suojelua saavilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.

Turvapaikanhakijat saavat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua turvapaikan hakemisesta. Raja on kolme kuukautta, jos hakija on esittänyt viranomaiselle voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan. Jos matkustusasiakirjaa ei ole esitetty, raja on kuusi kuukautta.

Työnantajan on varmistuttava ulkomaalaisen työntekijän oikeudesta oleskella ja työskennellä Suomessa.

Muualla verkossa

Päivitetty: 06.07.2023