Tietoa uudelle maahanmuuttajalle

Tällä sivulla on TE-toimistojen kotoutuja-asiakkaille tarkoitettuja videoita kuudella kielellä (arabia, dari, kiina, kurdi/sorani, somali, thai). Ensimmäisessä videossa kerrotaan, mitä TE-toimiston asiakkaana oleminen tarkoittaa ja miten kotoutujan asiakasprosessi pääpiirteissään etenee. Toisessa videossa kerrotaan TE-toimiston asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. 

Videoiden sisällöt suomeksi

Tutustu myös TE-toimiston kotoutuja-asiakkaalle tarkoitettuun esitteeseen, joka on julkaistu neljällätoista kielellä.

Tietoa työnhakijalle -videot

Videot ja esitteet on tuotettu alunperin Uudenmaan ELY-keskuksen ESR-osarahoitteisessa Koulutusportti-projektissa vuonna 2012. Materiaalin on toteuttanut Mika Leppänen.

Ymmärrä Suomea -videosarja

Ymmärrä Suomea on 7-osainen suomalaisesta yhteiskunnasta kertova sarja.

Videot on tuottanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa -hanke.

Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa

Video avaa mm. ammattitaitoisen tulkin tärkeydestä varsinkin viranomaisasioinnissa. Videon kielet ovat arabia, englanti, venäjä, farsi, dari, thai, somali ja sorani.

Mitä on hyvä tietää viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa (youtube.com)

Videot on tuottanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima Kotona Suomessa -hanke.

Päivitetty: 18.08.2023