Tule mukaan EURES-verkoston palveluntarjoajaksi

EURES (European Employment Services) on EU-/ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu. Komission koordinoima EURES-verkosto tarjoaa:  

Suomessa EURES-palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö, ja palvelua tarjoavat TE-toimistojen:

Nyt haetaan uusia toimijoita

EURES-verkostoon kutsutaan uusia toimijoita tarjoamaan kansainvälisen rekrytoinnin ja työnvälityksen palveluita. Mukaan tulijat voivat olla myös kansainvälisen liikkuvuuden muita palveluita tuottavia toimijoita.

Uudet palveluntarjoajat rahoittavat toimintansa markkinalähtöisesti. EURES-palveluista voi periä maksua työnantajalta, mutta ei työnhakijalta.

Miten EURES auttaa yrityksiä ja työnantajia?

EURES-Suomi auttaa löytämään kansainvälisiä osaajia yrityksille ja työnantajille.

Räätälöity EURES-palvelu käsittää: tarvearvioinnin ja rekrytoinnin käynnistämisen, tuen työnantajalle koko rekrytointiprosessin ajan sekä tietoa ja opastusta ulkomailta palkattavalle.

Rekrytointi voidaan kohdentaa valikoiden tiettyihin maihin, joissa kyseisen maan EURES-verkosto on tukena.

EURES-portaali ja maiden kansalliset työpaikkasivustot ovat käytettävissä myös yksittäisten työpaikkojen markkinoinnissa.

EURES-rekrytointipalvelu on työnantajien tarpeista lähtevää palvelua. EURES Suomi järjestää useita verkkorekrytointitapahtumia Suomessa vuosittain.Suomessa olevat yritykset ja työnantajat voivat osallistua myös muiden maiden järjestämiin tapahtumiin ja päin vastoin.

Miten EURES auttaa työnhakijoita?

Tietoa työnhausta muissa EU-/ETA-maissa (tyomarkkinatori.fi)

EURES-portaalissa on työpaikkatietokannan lisäksi maakohtaista tietoa työskentelystä ja asumisesta: 

EURES-portaali (europa.eu)

Kun EU-/ETA-maan työnantajat etsivät työntekijöitä Suomesta, paikka-ilmoitukset julkaistaan myös TE-palveluiden sivuilla.

Avoimet työpaikat

EURES järjestää rekrytointitapahtumia EU-/ETA-maiden työnantajille Suomessa: huvipuistotyöntekijöitä Ranskaan, opettajia Ruotsiin, vapaa-ajan ohjaajia Espanjaan ja sesonkityöntekijöitä Saksaan.

Miksi tulla mukaan EURES-verkoston palveluntarjoajaksi?

Uudet toimijat voivat:

 • hyödyntää EURES-portaalin avoimia työpaikkoja omassa toiminnassaan omille hakijakohderyhmilleen;
 • tarjota kansainvälistä rekrytointipalvelua omille työnantajakohderyhmilleen EURES-verkostoa, EURESin verkkorekrytointitapahtumia sekä EURES-portaalissa olevia hakijatietoja hyödyntäen;
 • tarjota rekrytointiin  kytkeytyviä muita  palveluja: asettautumispalvelua, koulutuksia ja valmennuksia työnantajille ja työnhakijoille.

Mukana olevat toimijat käyttävät EURES-tavaramerkkiä ja -viestintäilmettä verkostossa toimiessaan.

Mitä EURES-toimijat tuovat verkoston käyttöön?

EURES-toimijat tuovat: 

 • kansainvälisen rekrytoinnin näkökulmasta merkittävät käytössään olevat  työpaikkansa,
 • kansainvälisen rekrytoinnin näkökulmasta merkittävät käytössään olevat  työhakemuksensa ja ansioluettelonsa,
 • tarjoavat EURES-tukipalveluita työnhakijoille ja työnantajille sen mukaisesti keihin toimintansa kohdistuu.

EURES-toimijat nimeävät yhden tai useampia yhteyspisteitä työntekijöiden ja työnantajien palveluja varten. Toimijoiden tiedot julkaistaan EURES-portaalissa.

Mitä ovat tukipalvelut työnantajille?

EURES-toimijoiden tukipalvelut voivat sisältää osan/kaikki seuraavista:  

 • tietoa ja neuvontaa rekrytoinnista toisista EU-/ETA-maista  
 • tietoa säännöistä, jotka liittyvät rekrytointiin toisesta jäsenvaltiosta tai ohjausta tiedon lähteelle
 • tietoa, apua ja yksilöllistä ohjausta työpaikkailmoituksen muotoilussa
 • rekrytointipalvelua
 • muita palveluja kuten koulutusta, valmennusta ja asettautumisen palveluja.

Työnantajille tarjottavat EURES-tukipalvelut voivat olla maksullisia.

Mitä ovat tukipalvelut työnhakijoille?

EURES-toimijoiden tukipalvelut voivat sisältää:  

 • tietoa ja ohjausta työpaikoista
 • tietoa kohdemaan elin- ja työoloista tai ohjausta tiedon lähteelle.
 • apua työhakemusten ja ansioluetteloiden laatimisessa
 • tukea sopivien työpaikkojen löytämiseen
 • rekrytoinnin jälkeisiä palveluja.

EURES-palvelut ovat työnhakijoille maksuttomia.

Miten EURES-verkoston toimintaa seurataan?

Kukin toimija laatii yleisen toimintasuunnitelman sekä kauden lopussa raportin.

Tieto toiminnasta, sen muutoksista sekä tehdyistä toimista lähetetään sovitusti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Suomen EURES-verkosto toimii yhdessä ja koordinoidusti, ja Suomen ja muiden maiden EURES-verkostolle järjestetään koulutuksia.

Miten tekninen puoli hoituu? Liittyminen EURES portaaliin ja verkostoon

Valmisteilla on yksi koordinoitu kanava jonka kautta EURES-toimijoiden avoimet työpaikat ja työnhakijoiden profiileja koskevat tiedot siirretään Suomesta EURES-portaaliin ja mitä kautta portaalin paikkoja voi ottaa oman järjestelmän käyttöön.

Suomi ottaa käyttöön teknisen infrastruktuurin, joka on yhteydessä EURES-portaaliin ja johon jäsenet ja kumppanit voivat siirtää tietonsa.

Ne toimijat jotka osallistuvat avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden profiileja koskevien tietojen koordinoituun ja suojattuun siirtämiseen EURES-portaaliin, perustavat teknisen infrastruktuurin, jota tarvitaan omassa maassa tarjottuun yhteen koordinoituun kanavaan yhdistymiseksi.

Miten verkostoon voi hakeutua?

EURES-verkoston palvelun tarjoajaksi voi hakeutua täyttämällä lomakkeen:

Hakeutuminen EURES-verkostoon (suomi.fi)

Haku on jatkuva sekä maksuton. Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 2 viikkoa.

Lisätietoja

Laura Perheentupa, Työ- ja elinkeinoministeriö (laura.perheentupa@tem.fi, puh. 050 396 1026): sisällölliset kysymykset EURES verkostoon hakeutumisesta

Päivitetty: 18.08.2023