Valtakirjalla asiointi

Page content in English

TE-palvelujen henkilöasiakkaat voivat antaa valtakirjalla toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitaan valtakirjassa yksilöityjen asioiden osalta.

Valtakirjan tulee lähtökohtaisesti olla aina kirjallinen. Se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Voit antaa valtuutuksen:

TE-toimisto pyytää alkuperäisen kirjallisen valtakirjan nähtäväkseen. Valtakirjasta huolimatta TE-toimisto voi edellyttää henkilökohtaista läsnäoloa tai asioimista.

Ohjeita työnhakija-asiakkaalle

Työnhakija-asiakkaan on asioitava TE-toimiston edellyttämällä tavalla, jotta työnhaku pysyy voimassa. Työnhakijan asiointi on pääsääntöisesti henkilökohtaista, mutta voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Henkilökohtaiselta avustajalta ei edellytetä valtakirjaa, koska hän toimii yhdessä sinun kanssasi.

Valtakirjalla ei voi kuitenkaan esimerkiksi

  • aloittaa työnhakua
  • ilmoittaa työnhaun muutoksista tai päättämisestä
  • asioida henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävissä tilanteissa.

Mikäli valtuutettu tarvitsee asian hoitamiseksi salassa pidettäviä taloudellista asemaasi ja terveydentilaasi kuvaavia tietoja, sinun tulee antaa siihen erillinen suostumus. Suostumus koskee tiedon antamista ainoastaan siinä laajuudessa kuin valtuutettu niitä tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsee.

Päivitetty: 06.07.2023