Poissaoloista ilmoittaminen

Palveluun osallistuva

Jos osallistut työnhakuvalmennukseen, uravalmennukseen, koulutuskokeiluun, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan, muista ilmoittaa poissaoloistasi.

Ilmoita poissaolosta

  • palvelun järjestäjälle
  • työttömyyskassalle ansiopäivärahahakemuksessa tai Kelalle työttömyysajan ilmoituksessa  

Jos osallistut työvoimakoulutukseen tai opiskelet omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna, poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kelalle eikä TE-toimistolle.

Jos TE-toimisto maksaa sinulle harkinnanvaraista kulukorvausta palvelun ajalta, ilmoita poissaoloista TE-toimistoon kulukorvaushakemuksessa.

Palvelun järjestäjä

Poissaoloista ilmoittaminen koskee seuraavia palveluja:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • koulutuskokeilu
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta

Ilmoita palveluun osallistuvan henkilön poissaolopäivistä henkilön työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa tai Kela). Saat TE-toimistolta tai kuntakokeilussa olevalta kunnalta tiedon työttömyysetuuden maksajasta.

Tee poissaoloilmoitus sellaisista poissaolopäivistä, jolloin henkilön olisi pitänyt osallistua palveluun.   

Poissaoloilmoitus työttömyyskassalle

Ilmoita poissaoloista työttömyyskassalle Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n lomakkeella:

Ilmoitus poissaolosta -lomake (tyj.fi)

Lähetä poissaoloilmoitus siihen työttömyyskassaan, jonka jäsen osallistuja on.

Työttömyyskassojen yhteystiedot (tyj.fi)

Poissaoloilmoitus Kelalle

Ilmoita poissaoloista Kelan lomakkeella. Kelan sivuilta löydät tarkemmat ohjeet poissaolon ilmoittamiseen.

Kelan ohjeet (kela.fi)

Palvelun keskeyttäminen poissaolojen perusteella

Työllistymistä edistävä palvelu voidaan keskeyttää poissaolojen vuoksi. Koulutuskokeilu, työkokeilu, työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työvoimakoulutus voidaan keskeyttää, jos luvaton poissaolo kestää yhdenjaksoisesti vähintään viisi päivää. Palvelu voidaan keskeyttää myös silloin, kun poissaoloja on niin paljon, etteivät työnhaku- tai uravalmennuksen tai koulutus- tai työkokeilun tavoitteet täyty tai jos työvoimakoulutukseen osallistuvan opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla.

Palvelun järjestäjä ilmoittaa edellä kerrotuista poissaoloista työttömyysetuuden maksajan lisäksi myös TE-toimistoon. Näissä tilanteissa käytetään lomaketta TEM691 (pl. työvoimakoulutus).

Poissaoloilmoitus (word)

Koulutuspalvelun tuottaja ilmoittaa lomakkeella TEM608 TE-toimistolle, jos työvoimakoulutuksen keskeyttämisperusteet täyttyvät. Ennen keskeyttämispäätöstä TE-toimisto kuulee koulutukseen osallistuvaa. TE-toimisto ilmoittaa keskeyttämispäätöksestä kouluttajalle.

Koulutuspalvelun tuottajan ilmoitus työvoimakoulutuksen keskeyttämiseksi (pdf)

Kuntouttavan työtoiminnan järjestävä kunta ja TE-toimisto päättävät yhdessä palvelun keskeyttämisestä luvattomien poissaolojen perusteella.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (thl.fi)

 

Päivitetty: 01.03.2024